Zelfmanagement van medicatie bij hoge bloeddruk is effectief

Patiënten waarbij sprake is van hypertensie oftewel hoge bloeddruk en die daardoor een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten, blijken prima in staat te zijn om hun eigen medicatie inname te reguleren door de bloeddruk te monitoren. Dit is uit onderzoek van Ricard McManus gebleken, waarvan de resultaten recentelijk gepubliceerd zijn in JAMA.

 

Onderzoek
Aan het onderzoek deden 552 patiënten mee van 35 jaar of ouder. Ze hadden allemaal een bloeddruk die moeilijk of helemaal niet onder controle te krijgen was. Gemiddeld lag de bloeddruk op 143/80 mm Hg. Alle deelnemende patiënten hebben in het verleden te maken gehad met een beroerte, coronaire hartziekte, diabetes of chronische nierziekte.
De groep is verdeeld in een zelfmanagementgroep en een controlegroep. De zelfmanagementgroep werd aangeleerd hoe ze meer of minder medicatie toe moeten dienen aan de hand van de eigen bloeddrukmeting. De controlegroep kreeg de gebruikelijke zorg.

Resultaat
Na twaalf maanden bleek in beiden groepen verbeteringen zichtbaar te zijn. In allebei groepen was de systolische bloeddruk omlaag gegaan, maar in de zelfmanagementgroep bleek dit resultaat beter dan in de controlegroep. In de controlegroep lag de bloeddruk 8,8 mm Hg hoger dan in de interventiegroep (128,2/73,8 mm Hg versus 137,8/76,3 mm Hg).

Toekomst
De resultaten tonen aan dat patiënten met hypertensie – die in een hoog -risico gebied vallen- prima in staat zijn om zelf hun bloeddruk te monitoren en aan de hand daarvan de medicatie te regulieren. Medisch contact wijst op de Zweden Peter Nilsson en Frederik Nystrom, die de resultaten van het onderzoek van McManus e.a. zien als een stap voorwaarts naar een situatie waarin grote groepen patiënten gebruik kunnen maken van deze aanpak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *