“Virtual Reality” tegen pijn in Brits ziekenhuis

Een ziekenhuis en pijn gaat veelal hand in hand met elkaar. Veel mensen hebben pijn en het is daarom niet verwonderlijk dat het een onderwerp is dat wetenschappers dagelijks bezig houdt. Het is van groot belang om pijn onder controle te houden of methodes te ontwikkelen die pijnvermindering opleveren. In het Queen Elizabeth Hospital in Birmingham, testen onderzoekers of “virtual reality” effect heeft op de pijnbeleving.

 

Virtual Reality
Via virtuele werkelijkheid oftewel schijnwerkelijkheid wordt er door middel van een computer een omgeving gesimuleerd waardoor de zintuigen als het ware ‘ondergedompeld’ worden in een ervaring. Onderzoekers vermoeden dat patiënten minder pijn ervaren bij het zien en horen van de virtuele wereld.
Er wordt eigenlijk uitgegaan van een oude methode waarbij afleiding zorgt voor pijnvermindering. Denk hierbij aan een mooie poster aan het plafond bij de tandarts of even wegkijken op het moment dat er een injectie gezet moet worden.
Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar meerdere aspecten van pijnbestrijding door middel van virtual reality, aldus projectleider Charlotte Small. Allereerst wordt de pijnbeleving van patiënten nader bekeken. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het kijken naar de natuur een ontspannende werking heeft. Het uiteindelijke doel is om tot een systeem te komen waarbij ook patiënten met ernstige verwondingen effectief gebruik kunnen maken van virtual reality.

Afleiding
Deelnemers aan het onderzoek worden in deze ‘afleidingsbehandeling’ meegenomen naar wandelingen langs de kust of door de bossen zonder dat ze hiervoor hun bed uit hoeven te komen. De kusttocht vindt plaats in Wembury en voor de boswandeling wordt de patiënt meegenomen naar Dartmoor. Door middel van een eenvoudige controller is de patiënt zelf in staat om te bepalen waar ze heen lopen of wat ze willen zien.

Testfase
Op dit moment zit het onderzoek nog in de testfase. De testgroep bestaat uit 37 mensen met brandwonden. In eerste instantie werd gekeken naar de mate van pijn tijdens het wisselen van het verband. Hieruit bleek dat 1 op de 3 patiënten – ondanks pijnmedicatie – nog steeds matige tot ernstige pijn bleek te ervaren. Het doel van het onderzoek is om te bekijken of het toepassen van virtual reality de pijn verder kan verlichten en eventueel kan zorgen voor vermindering van medicatie.
De virtuele werelden zijn ontwikkeld door een team dat onder begeleiding staat van Professor R.J. Stone, verbonden aan de Birmingham University. Meer (Engelstalige) informatie over dit team en de toegepaste technologie is hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *