Telemonitoring maakt forse bezuinigingen mogelijk

Door het zorgproces van hartfalenpatiënten aan te vullen met digitale thuismeetoplossingen, kan het aantal opnames bij deze groep patiënten gehalveerd worden. Tot deze conclusie kwamen zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea, CZ en VGZ, zes ziekenhuizen en Philips naar aanleiding van een door hun uitgevoerd praktijkonderzoek.

Praktijkonderzoek
Aan het onderzoek deden 175 hartfalenpatiënten mee. Zij werden drieënhalf jaar gevolgd. Nadat er een eerste contact was gelegd, volgde er na ongeveer een week al een vervolgonderzoek, diagnose en een behandelplan. Normaal gesproken neemt dit zo’n anderhalve maand in beslag. De behandeling was – in tegenstelling tot de gebruikelijke behandeling – niet direct gericht op klachten, maar gericht op het zo optimaal en stabiel houden van de gezondheid. Om dit te bewerkstelligen kregen patiënten leefstijladviezen en digitale meetapparatuur mee naar huis waarmee dagelijks op afstand de vitale functies gecontroleerd werden. Normaal gesproken vindt controle van deze functies eens per drie maanden in het ziekenhuis plaats. Tijdens het onderzoek werden de effecten voor en na het optimaliseren van het zorgproces gemeten en vergeleken.

Conclusie
Door gebruik te maken van telemonitoring nam het aantal ziekenhuisopnames met 52% af omdat patiënten minder vaak te maken kregen met ernstige complicaties. Het aantal verpleegdagen nam met 57% af. Het grootste deel van de zorg kon op deze manier thuis plaatsvinden, waardoor er gemiddeld per patiënt 26% op zorgkosten werd bespaard. Zou deze manier van werken landelijk ingevoerd worden, dan zou dit volgens de onderzoeksgroep neerkomen op een jaarlijkse besparing van ruim 80 miljoen euro.

De initiatiefnemers hebben aangegeven het zorgbekostigingsmodel voor telemonitoring te herzien. Momenteel wordt er gekeken naar mogelijkheden om landelijke opschaling mogelijk te maken.

Bron; Philips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *