Telemonitoring bij hartfalen op de kaart

Als speerpunt in de agenda van de Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA) staat het uitbreiden van telemonitoring bij hartfalen vermeld. De ziekenhuizen die telemonitoring voor patiënten met chronisch hartfalen aanbieden zijn door de Hart&Vaatgroep en TNO in kaart gebracht.

 

Een groot deel van de ziekenhuizen doen inmiddels mee aan de inventarisatie en van deze ziekenhuizen wordt telemonitoring bij patiënten met hartfalen in zo’n 35 procent aangeboden. Telemonitoring wordt bovendien bij 15% van de ziekenhuizen opgestart en 20 procent zet voorbereidende stappen in dit proces. De inventarisatie zal eind 2013 nogmaals plaatsvinden om te kijken welke vorderingen er daadwerkelijk gemaakt zijn.

Eigen regie
In toenemende mate wordt er door mensen met hartfalen gebruik gemaakt van telemonintoring. Dit wil zeggen dat deze groep mensen op afstand gevolgd en begeleid worden rondom hun hartfalen. Samen met arts of verpleegkundige kan de gezondheid vanaf de thuissituatie in de gaten gehouden worden. Met andere woorden, de patiënt heeft meer de regie in eigen hand.
Door het proces van telemonitoring in ziekenhuizen inzichtelijk te maken, kunnen ziekenhuizen van elkaars kennis en ervaringen leren. Patiënten kunnen direct zien welke ziekenhuizen in hun buurt telemonitoring bij hartfalen aanbieden, maar ook of het ziekenhuis terugkoppeling of educatie over hartfalen kan bieden.

Implementatie
Om telemonitoring meer te stimuleren, is de opschaling hiervan een belangrijk punt op de agenda van de Nationale Implementatie Agenda eHealth. De artsenfederatie KNMG, patiëntenfederatie NPCF en zorgverzekeraars Nederland steunen -als NIA-partners- de inventarisatie van de hart&vaatgroep en TNO. De NIA-partners hopen dat de uitkomst van het onderzoek een bijdrage kan leveren om de implementatie van eHealth te versnellen. Op die manier hopen de partners een bijdrage te leveren aan betaalbare en kwalitatief goede zorg met meer eigen regie voor de patiënt. Er zijn in de NIA-agenda voor de periode 2012-2015 stimuleringsafspraken vastgelegd.

Hier vind je het overzichtskaartje met het aanbod telemonitoring bij hartfalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *