‘Tele-nu!’, zorg op afstand

De zorgvraag is in de afgelopen jaren flink toegenomen omdat we steeds meer te maken krijgen met ouderen en chronisch zieken in onze samenleving. Door het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen die gebruik maken van Telemedicine (zorg op afstand) wordt er getracht om de kosten te beperken en de kwaliteit van zorg te verhogen. Tele-nu! speelt hier op in.

 

Het project
Tele-nu! is een project van 1 jaar, welke gestart is in januari. Het project richt zich op het succesvol implementeren van telemedicine in de dagelijkse revalidatiezorg. Het project is een initiatief van Roessingh Research and Development (RRD), in samenwerking met het Revalidatiefonds en Revalidatie Nederland. In totaal nemen er 20 revalidatiecentra deel aan het proces.
De revalidatiecentra worden voorzien van de benodigde technologie en de medewerkers worden opgeleid om met deze apparatuur te kunnen werken. Er wordt gebruik gemaakt van twee telemedicine toepassingen die laagdrempelig en generiek toepasbaar zijn, te weten Facetalk en Telerevalidatie.nl. Op deze manier wordt er gestimuleerd om telemedicine routinematig toe te passen. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de betrokken revalidatiecentra, waardoor ideeën, kennis en ervaringen uitgewisseld worden. De samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals zal het draagvlak voor telemedicine in de revalidatie vergroten.

Telemedicine via Facetalk
Facetalk maakt communicatie, met behulp van een beeldscherm, tussen zorgprofessionals en de patiënt of zorgprofessionals onderling mogelijk. Het is een toepassing welke ontwikkeld is door patiënten, artsen en zorgverleners. Er is niet meer nodig dan een internetverbinding. Facetalk biedt vooral een oplossing voor patiënten die minder mobiel zijn. Het spaart bovendien tijd van artsen en patiënten en het verhoogt de efficiëntie en kwaliteit van zorg. De patiënt heeft bijvoorbeeld de gelegenheid om het gesprek nog eens terug te luisteren waardoor er minder informatie verloren zal gaan.

Telemedicine door middel van telerevalidatie.nl
Telerevalidatie.nl is een online thuistraining welke gericht is op het verbeteren van de conditie van chronisch zieken. Een voordeel is dat het trainen plaats vindt in de thuissituatie en dat de patiënt zelf het moment van oefenen kan bepalen. Er wordt een persoonlijk oefenschema samengesteld door de hulpverlener en deze begeleid de patiënt op afstand. Deze manier van behandelen bespaart (reis)tijd voor patiënt en behandelaar.

Nadat deelnemende instellingen een bijscholingsbijeenkomst hebben gehad, wordt er een projectplan samengesteld om de twee eHealthtoepassingen te implementeren. Vervolgens krijgt de instelling een half jaar tijd om ervaringen op te doen met deze toepassingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *