Technische innovatie in de zorg vraagt om co-creatie

Er bestaat echter een kloof tussen (technische) mogelijkheden en de dagelijkse werkwijze in de zorg en de wens van de zorgvrager. Het mechanisme van “technology push” is mijns inziens één van de oorzaken van de implementatieproblematiek van veel technische innovaties.

Er zijn geweldige technische toepassingen beschikbaar waardoor zorg effectiever en patiëntvriendelijker verleend kan worden. Ik denk aan zorgdomotica en robotica.  Veel techniek kan tegenwoordig op afstand- en spraakgestuurd ingezet worden. Mogelijk een enorme stap voorwaarts in de zelfredzaamheid van mensen. Op 21 mei j.l. maakte ik op de TU Eindhoven kennis met de thuisrobot genaamd Kompai ontwikkeld in Europees verband en uitgetest door Stichting Smart Homes.

Hoe en wanneer doet deze techniek echt zijn intrede in ons huis en dat van onze ouders? In de vorm van universele thuistoepassingen, danwel zorgspecifieke oplossingen. Ik hoop niet pas zodra er wantoestanden ontstaan. Het is tijd om te komen tot innovaties die beter aansluiten op de vraag (technology pull). De wens en de wereld van zorgvragers en zorgverleners(de klant) zal daarvoor een centralere rol moeten gaan krijgen. En laat dit nu net een uitdaging zijn voor beide sectoren? Door in co-creatie te gaan samenwerken in bijvoorbeeld publiek-private consortia kan mijninsziens een brug gebouwd worden tussen beide werelden.

Voor de implementatie van innovaties in de zorg is een slagvaardige, bedrijfsmatige projectaanpak nodig en mandaat van de directie. Innovatie wordt dan een vast onderdeel van de bedrijfsstrategie. Door de juiste mensen en organisaties op het juiste moment aan te haken in het ontwikkel- en implementatieproces ontstaat een transparante, werkbare en op innovatie gerichte cultuur, die het beste ideeën genereert en concretiseert.

Wanneer gaan zorgorganisaties opschalen qua innovatieslagkracht? Wie ervaart de grootste pijn in dit verhaal? De verzekeraar, de overheid, de zorgprofessional, de zorgvrager?  Iedere Nederlander zal naar verwachting meer verantwoording gaan dragen voor de eigen gezondheid(szorg). Zorgverzekeraars, gemeenten en de VVT sector zullen anders met elkaar moeten gaan samenwerken om het innovatieproces te versnellen. Ik maak graag kennis met organisaties die de uitdaging willen aangaan om de kloof te overbruggen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *