Een geheugen op afstand helpt bij dementie

smartwatch2Twee studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben met hun idee voor een zorginnovatie een prijs gewonnen. Het idee: Gebruik een smartwatch om mensen met dementie te ondersteunen met een combinatie van applicaties. Denk aan GPS maar ook alarmering voor medicijngebruik en apps ter ondersteuning in dagstructuur. Dit kan mensen met dementie en hun mantelzorgers helpen in het dagelijkse leven.

lees verder

Nedrai, ondersteuning bij besluitvorming zorgverlening

De website Nedrai biedt zorgprofessionals en bestuurders onafhankelijke informatie over hoe de nieuw ontwikkelde zorgmethode RAI kan bijdragen aan passende zorg voor kwetsbare groepen. De website is ontwikkeld door een internationaal samenwerkingsverband van professionals uit meer dan dertig landen: InterRAI. De interRAI instrumenten hebben in veel landen een belangrijke belangrijke plaats in de zorg verworven. Uit studies (VUmc) is gebleken dat het gebruik van RAI bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen, thuis, maar ook in de instelling. lees verder