Arbeidsmarktondersteuning voor mensen met LVB

koffervolgereedschap2De website ‘Een koffer vol gereedschap!’ biedt ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) bij arbeidsmarktintegratie. Het verhogen van hun kansen voor toetreding tot de arbeidsmarkt door ze te ondersteunen bij hun zoektocht om aan de slag te gaan is het doel van de website. De website bevat praktische en direct toepasbare gereedschappen voor zowel scholen, bedrijven in de technische sector, ouders, ondersteuning en natuurlijk de jongere met een LVB zelf. Wat zijn eerste ervaringen?  lees verder

Nedrai, ondersteuning bij besluitvorming zorgverlening

De website Nedrai biedt zorgprofessionals en bestuurders onafhankelijke informatie over hoe de nieuw ontwikkelde zorgmethode RAI kan bijdragen aan passende zorg voor kwetsbare groepen. De website is ontwikkeld door een internationaal samenwerkingsverband van professionals uit meer dan dertig landen: InterRAI. De interRAI instrumenten hebben in veel landen een belangrijke belangrijke plaats in de zorg verworven. Uit studies (VUmc) is gebleken dat het gebruik van RAI bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen, thuis, maar ook in de instelling. lees verder

Verandering in zorg door gebruik online platform

‘Jouw omgeving’ is hét online platform voor alle cliënten en hulpverleners binnen Reik, een expertisecentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze maand vond de kick off plaats. Het e-Health concept werd de afgelopen drie jaar ontwikkeld door Reik in samenwerking met Jouw Omgeving BV. Dergelijke toepassingen zorgen voor een revolutie in de gezondheidszorg omdat er volledige openheid gegeven wordt tussen cliënt en betrokken hulpverleners. lees verder

Nieuw boek eHealth in de langdurige zorg

Changinghealthcare werkt aan een nieuw publicatie over eHealth. In het najaar zal het Boek eHealth in de langdurige zorg uitkomen. In dit boek gaat Saskia Timmer specifiek in op de mogelijkheden van eHealth voor de langdurige ouderen- en gehandicaptenzorg. Het boek bevat naar theorie veel praktijkvoorbeelden. BSL zal het boek uitgeven. Het verschijnt naar verwachting in najaar 2014.

Preventieve website alcohol- en cannabisgebruik bij verstandelijk beperkten

Onlangs werd de Belgische website ‘slimkicken’ gelanceerd door de CAD Limburg (centra alcohol en andere drugsproblemen). Door middel van deze website hoopt CAD Limburg dat de website jongeren met verminderde verbale mogelijkheden en een verstandelijke beperking stimuleert om na te denken over hun alcohol- en/of cannabisgebruik.
Voor de pedagogische invulling van de website heeft CAD Limburg samengewerkt met eSocialwork van de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim). lees verder

Deel je mening met ‘Mijn adviesrecht’ app

Unknown-4Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben soms te maken met verzwaard adviesrecht met betrekking tot bepaalde onderwerpen. Als er sprake is van een verzwaard adviesrecht, dan kan een zorgorganisatie alleen besluiten nemen als de cliënt ermee instemt. Vaak gaat het om onderwerpen die moeilijk te begrijpen zijn. De app ‘Mijn adviesrecht’ kan cliënten helpen bij het geven van hun mening. lees verder