Telemonitoring maakt forse bezuinigingen mogelijk

Door het zorgproces van hartfalenpatiënten aan te vullen met digitale thuismeetoplossingen, kan het aantal opnames bij deze groep patiënten gehalveerd worden. Tot deze conclusie kwamen zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea, CZ en VGZ, zes ziekenhuizen en Philips naar aanleiding van een door hun uitgevoerd praktijkonderzoek. lees verder

Meer gebruik telemonitoring na hartfalen

Het gebruik van telemonitoring zit duidelijk in de lift. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal ziekenhuizen dat gebruik maakt van telemonitoring na hartfalen met ruim 10 procent is gestegen ten opzichte van voorjaar 2013. Dit is duidelijk geworden na een tweede inventarisatie die uitgevoerd werd door patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep in samenwerking met TNO.
De gegevens van de eerste inventarisatie naar de beschikbaarheid van telemonitoring voor patiënten met chronisch hartfalen zijn hier te bekijken. lees verder

Duidelijk voordelen telemonitoring bij hartfalen

Telemonitoring, oftewel het op afstand toezicht houden op de patiënten, blijkt een gunstige uitwerking te hebben op patiënten met chronisch hartfalen. Het gebruik van telemonitoring resulteert onder andere in een patiënt die beter geïnformeerd is en zijn gezondheidstoestand daardoor mede kan bewaken. Dit heeft een gunstige invloed op emoties als stress en depressie. Daarnaast levert het meer ziekte-specifieke kennis op en een lastenverlichting voor verplegend personeel. De implementatie verloopt echter moeizaam, is de conclusie van onderzoeker/promovenda Josiane Boyne, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. lees verder

Telebegeleiding bij hartfalen

logo azmDe begeleiding van patienten met chronisch hartfeln verandert bij het azM / Maastricht UMC+ . Bij ontslag krijgen ze standaard telebegeleiding, waardoor ze thuis intensiever begeleidt en gecoacht worden. Een eerste stap naar een grootschalige implementatie van telebegeleiding en eHealth bij hartfalenpatiënten (mensen met een verminderde functie van het hart). lees verder

Event recorder versnelt diagnose hartritmestoornis

Gebruik van een event recorder kan meerwaarde hebben in de huisartsenpraktijk bij de diagnostiek van patiënten met hartkloppingen. Dit blijkt uit het zogeheten BEAT-onderzoek van promovenda Emmy Hoefman. Met dit draagbare apparaat kunnen patiënten zelf ritmestoornissen registreren, worden diagnoses sneller gesteld. Bovendien kunnen er méér diagnoses worden gesteld. lees verder

Diagnose via internet: Facetalk

eHealth op de voorpagina van de Gelderlander. Het Radboud REshape & innovation center lanceert Facetalk. Met Facetalk kunnen zorgverleners en patiënten via een veilige internetverbinding en met behulp van een webcam videogesprekken voeren . Via computer, tablet of mobiele telefoon komt de spreekkamer bij de patiënt thuis.  lees verder