Robot Rose gaat thuiszorg helpen

Dit najaar starten de thuiszorgorganisaties Thebe Breda en Zuidzorg Veldhoven met de inzet van zorgrobot Rose. Robot Rose gaat ouderen in de thuiszorg een handje helpen. Ook Siza Arnhem heeft een contract afgesloten en gaat de robot inzetten in woningen die voorzien zijn van vele slimme oplossingen om de zelfstandigheid te vergroten, de zogenaamde ‘Paswoningen’. In eerste instantie gaat het om een pilotproject.  lees verder

Longpatiënten meer in beweging dankzij coach-app

Dat fysieke activiteit een positieve invloed heeft op mensen met een chronische longaandoening (COPD) en een essentieel onderdeel uitmaakt van de behandeling, is algemeen bekend. Het blijkt helaas zo te zijn dat het tot nu toe ontbrak aan een behandelmethode die een effectieve bijdrage levert aan de verbetering van het dagelijkse activiteitenpatroon van deze groep patiënten. Geen enkele behandeling is zo intensief dat er voldoende inzicht verkregen kan worden in het activiteitenpatroon van de patiënt of dat deze voortdurend gestimuleerd kan worden tot het veranderen van zijn/haar activiteitenpatroon. lees verder

‘Tele-nu!’, zorg op afstand

De zorgvraag is in de afgelopen jaren flink toegenomen omdat we steeds meer te maken krijgen met ouderen en chronisch zieken in onze samenleving. Door het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen die gebruik maken van Telemedicine (zorg op afstand) wordt er getracht om de kosten te beperken en de kwaliteit van zorg te verhogen. Tele-nu! speelt hier op in. lees verder

“We komen bij online begeleiding sneller to the point”

TannieEen kind komt thuis van school en reageert alleen maar boos, boos, boos. Moeder probeert eruit te krijgen wat er aan de hand is, maar dat lukt niet. ‘Kom, we gaan beeldbellen met Tannie’, kan moeder zeggen, ‘Misschien wil je het tegen haar wél vertellen.’ Dát is een mooi voorbeeld van zorg-op-afstand, zegt Tannie Peters. eHealth maakt inmiddels vast onderdeel uit van haar werk. lees verder

Nieuwe diensten voor 2013

Het jaar van de doorbraak 2013
Ik ben vaak met instellingen en bestuurders in gesprek over de toekomst. Allemaal stoeien ze met de vraag om de zorgverlening te veranderen en e-health in te voeren. Als we niet uitkijken worden daarbij grote fouten gemaakt. In deze blog benoem ik enkele valkuilen. Zorg dat je niet bij deze vergissingen gaat horen. lees verder

Tablet voor zorg op afstand

Tablets worden steeds vaker door zorgorganisaties gebruikt om zorg op afstand te beiden. Thuiszorgorganisatie Sensire gaf een goed voorbeeld hoe beeldzorg, een vorm van zorg op afstand, organisatiebreed in te voeren. In een onderzoek dat Sensire heeft gehouden onder klanten, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers, blijkt dat het gebruik van een tablet zorgt voor een betere zorg op afstand. Lees hier het volledige artikel.

Sekstherapie online

E-consult is een consult via het internet. E-consults worden voor vele doeleinden ingezet, zo ook bij seksuele problemen. Sekstherapie online is hier een voorbeeld van. Dit kwam onder mijn aandacht na het lezen van een interview van KPMG artsennet met Peter Leusink, huisarts en seksuoloog. De vraag is of therapie via het internet effectief is voor deze problemen. Enkele jaren terug is er onderzoek gedaan naar het effect van e-consults.  De resulaten waren verrassend.  lees verder