eHealth vraagt om co-creatie en ruimte

Brain musicInnovaties worden tegenwoordig steeds vaker ontwikkeld samen met patiënten, leveranciers (die partner worden), studenten, ketenpartners en soms zelfs concurrenten. Cruciaal bij deze co-creatie is een gedeelde passie. Door slim samen te werken en gebruik te maken van ieders kwaliteiten krijgen innovaties pas echt vaart, waarde en richting. Daarmee bedenken we niet alleen nieuwe diensten en processen, maar vinden mensen en organisaties zichzelf opnieuw uit. lees verder

eHealth-(onder)wijs?

tegeltjeswijsheid-CHC-eHealthcurriculum-grootOnlangs werd ik gevraagd een lezing te geven over eHealth tijdens een studiedag voor VMBO/MBO docenten. De organisatoren leek het onderwerp eHealth wel passend. De deelnemers dachten daar anders over, getuige de 7 aanwezigen van de ruim 250 deelnemers. Moet ik me dit persoonlijk aantrekken? Nee. Maak ik  me zorgen? JA!
Ik zie dit als een teken dat eHealth nog onvoldoende leeft in het onderwijs. Dat men zich er nog niet van bewust is dat opschaling van eHealth in de zorg ook integratie van eHealth in het onderwijscurriculum vraagt. lees verder

De patiënt als regisseur – Deel 8: Motivatie om digitale middelen te gebruiken

1Ik spreek veel mensen over het gebruik van een Persoonlijk Gezondheidsdossier of andere digitale middelen in de zorg die we onder de paraplu eHealth scharen. Van veel mensen hoor ik dat ze dit soort digitale middelen gaan gebruiken als ze beschikbaar komen, maar net zo vaak hoor ik dat deze mensen ermee stoppen voordat het middel enig nut heeft gehad. In deze blog wil ik stil staan bij dit verschijnsel. lees verder

Levensloopbestendig woonaanbod

Duurzaamheid in de zorg heeft niet alleen te maken met digitale mogelijkheden. Dat bewijst Residentie Drechtstreek. Zij starten met  een levensloopbestendig woonaanbod. Voor wie, hoor ik u denken, welnu, voor ouderen, met indicatie maar ook zonder. Nu de de overheid inzet op de extramuralisering, komen veel ouderen niet meer in aanmerking komen voor opname in een verzorgingshuis. De serviceresidentie is een oplossing.

lees verder

Belemmeringen voor mHealth

PWC heeft een onderzoek uitgevoerd naar groei van mHealth en hoe artsen en patiënten en betalers daarover denken. De conclusies staan in het rapport “Emerging mHealth: paths for growth”. Het onderzoek is wereldwijd gedaan en er zijn dan ook verschillen tussen landen aangetoond in het omarmen van mHealth. Het gaat in dit onderzoek over de potentie van mHealth, de uitdagingen waar we voor staan en de impact die het gaat hebben op de verschillende belanghebbenden.  lees verder

U heeft onze folder toch gelezen?

Wat staat hier?Twee jaar geleden bracht de ambulance mijn zoontje op de spoedeisende hulp van een Duits ziekenhuis. Hij had een ernstige allergische reactie. Mijn middelbare-school-Duits bleek niet zo goed als ik dacht. Ik begreep niet precies wat de arts me vertelde. En van de bijbehorende papierwinkel snapte ik al helemaal weinig. Ik voelde me overgeleverd. En dom. lees verder

Lees en schrijfproblemen belemmeren mensen in empowerment

Mensen met lees- en schrijfproblemen kunnen moeilijker hun eigen aandeel in het zorgproces op zich nemen omdat ze bijvoorbeeld de bijsluiters van medicatie niet kunnen lezen. Maar ook het gebruik van een app zal lastig gaan. Er komen nu proefprojecten. Wat werkt het beste om de laaggeletterdheid aan te pakken?  lees verder

Onderzoek Patiëntbeleving : “Patiënten weten beter”

Het Rathenau Instituut is een onderzoek gestart naar de patiëntbeleving in ziekenhuizen, onder de naam “Patiënten weten beter”. Het doel is te komen tot een manifest met daarin aanbevelingen voor ziekenhuizen om de zorg in ziekenhuizen beter af te stemmen op de wensen van patiënten. Ze willen daarmee de discussie aangaan over de toekomst van ziekenhuiszorg en de rol van technologie daarbij. lees verder

keurmerk voor medische websites: Zegelgezond

Bent u als zorgvrager of als familielid van een zorgvrager wel eens op zoek gegaan naar informatie op het internet over ziekte of aandoening? Velen gingen u voor. Bent u als arts wel eens geconfronteerd met mensen die zelf informatie hebben gezocht op het internet? U bent niet de enige. Veel mensen zoeken zelf informatie, maar kunnen niet bepalen of de informatie die ze vinden juist en betrouwbaar is. Daar is nu een nieuw keurmerk voor opgericht. Zegelgezondlees verder

Veranderen vanuit een probleem of vanuit een visie?

Veranderingen beginnen vaak met een visionair persoon. Maar hoe kom je van een visie van één of enkele personen naar een complete verandering van het zorgstelsel? Even een uitstapje naar de drooglegging van Amerika: Dat begint met een dame die met een bijl alles kort en klein sloeg om haar woorden kracht bij te zetten, maar haar ideeën werden een aantal jaren later omarmd. De drooglegging was een feit. Een decennia later was er daardoor echter een groot nieuw probleem ontstaan: de maffia was dusdanig groot geworden dat men besloot alcohol weer toegestaan.  lees verder