Bewegingsmonitor verkleint mogelijk kans op vallen

Bewegingswetenschapper Kim van Schooten, verbonden aan de vrije universiteit van Amsterdam, toont in haar promotieonderzoek aan dat zorgverleners beter in staat zijn om ouderen die een hoge kans op vallen hebben te herkennen, wanneer de hoeveelheid en kwaliteit van het dagelijks bewegen gemeten wordt. Ouderen met een verhoogd risico tot vallen, kunnen op deze manier sneller geholpen worden. Vallen en valletsel kan daarmee worden voorkomen. lees verder

Onderzoek bewijst effectiviteit ‘Grip op je Dip’

Promotieonderzoek heeft aangetoond dat de online groepscursus ‘Grip Op Je Dip’ effectief is. ‘Grip Op Je Dip’ (GOJD) is wereldwijd de eerste groepscursus die online werd aangeboden voor depressieve jongeren. Onderzoeker Rianne van der Zanden, verbonden aan de Vrije Universiteit, promoveert op 27 mei a.s. op dit onderzoek lees verder

Online ‘mental fitness training’ blijkt effectief

Hoe we ons lichaam fit moeten houden is al lang geen nieuws meer. Of en hoe we zelf een bijdrage kunnen leveren aan onze mentale conditie werd onlangs onderzocht door het Trimbos-instituut en de Universiteit van Twente. Voor dit onderzoek werd in 2010 de online zelfhulpcursus Psyfit ontwikkeld. Het onderzoek heeft aangetoond dat dit een effectieve manier is om de mentale conditie te verbeteren. lees verder

Onderzoek effectiviteit online behandeling psychische klachten bij zwangere vrouwen

mgDBJ6WVUmc en Prezens starten een onderzoek naar de effecten die een online behandeling heeft bij zwangeren die te maken hebben met psychische klachten. Zwanger zijn en bevallen brengt grote lichamelijke, psychologische en sociale veranderingen met zich mee. Vaak heeft dit stress tot gevolg. In 12% van de gevallen is deze stress zelfs zo erg dat er sprake is van een depressie of angststoornis. ‘Mamakits online’ is een digitale zelfhulpcursus die in deze gevallen in de toekomst uitkomst kan bieden. VUmc en Prezens gaan onderzoek doen naar de effectiviteit van ‘Mamakits online’. lees verder

Duidelijk voordelen telemonitoring bij hartfalen

Telemonitoring, oftewel het op afstand toezicht houden op de patiënten, blijkt een gunstige uitwerking te hebben op patiënten met chronisch hartfalen. Het gebruik van telemonitoring resulteert onder andere in een patiënt die beter geïnformeerd is en zijn gezondheidstoestand daardoor mede kan bewaken. Dit heeft een gunstige invloed op emoties als stress en depressie. Daarnaast levert het meer ziekte-specifieke kennis op en een lastenverlichting voor verplegend personeel. De implementatie verloopt echter moeizaam, is de conclusie van onderzoeker/promovenda Josiane Boyne, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. lees verder