Mensen met dementie vrolijker door happy games

Onderzoek naar eenvoudige computerspelletjes op de iPad

Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten, maar voor één-op-één begeleiding ontbreken vaak tijd en middelen. Vanwege de toenemende behoefte aan individuele activiteiten van mensen met dementie is onderzocht of het spelen van eenvoudige computerspelletjes (happy games) op de iPad van invloed is op hun stemming en hun gedrag. Het project In Touch van Hogeschool Rotterdam heeft aangetoond dat mensen met dementie het spelen van happy games op de iPad een zinvolle en plezierige bezigheid vinden. Het spelen op de iPad gaf een gevoel van prestatie en droeg bij aan een positief zelfbeeld en een gevoel van verbondenheid. Ook zorgverleners zijn positief en zien de happy games als goede aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod. lees verder

Zelfmanagement van medicatie bij hoge bloeddruk is effectief

Patiënten waarbij sprake is van hypertensie oftewel hoge bloeddruk en die daardoor een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten, blijken prima in staat te zijn om hun eigen medicatie inname te reguleren door de bloeddruk te monitoren. Dit is uit onderzoek van Ricard McManus gebleken, waarvan de resultaten recentelijk gepubliceerd zijn in JAMA. lees verder

Verminderde taalbarrière door gebruik Health Communicator

Communicatie is in de zorg van levensbelang. Wanneer goed overleg niet mogelijk is, dan kan dit optimale zorg in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan allochtonen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en daardoor grote problemen ondervinden tijdens het afnemen van een anamnese door de hulpverlener of belangrijke informatie niet of onvoldoende begrijpen. Hierbij kan de Health Communicator uitkomst bieden. lees verder

Serious game maakt oefenen met handprothese leuk

Studenten Communication and Multimedia Design van de NHL Hogeschool in Leeuwarden bedachten een innovatief racespel op de computer ‘race met je prothese’ om het trainen met een handprothese leuker te maken. Oefenen middels een serious game zorgt voor meer motivatie om te trainen en is minder saai waardoor het dagelijks oefenen aanmerkelijk verbetert zou kunnen worden. lees verder

Google ontwikkelt contactlens die suikerspiegel meet

De bloedsuikerwaarde meten in traanvocht door middel van een contactlens, zover is het nu nog niet, maar google is bezig om een dergelijke contactlens te ontwikkelen. De lens is voorzien van een chip die het meten van de bloedsuikerwaarde mogelijk maakt. Een prototype wordt inmiddels getest. Zo is te lezen op het officiële blog van google. lees verder

Deel je mening met ‘Mijn adviesrecht’ app

Unknown-4Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben soms te maken met verzwaard adviesrecht met betrekking tot bepaalde onderwerpen. Als er sprake is van een verzwaard adviesrecht, dan kan een zorgorganisatie alleen besluiten nemen als de cliënt ermee instemt. Vaak gaat het om onderwerpen die moeilijk te begrijpen zijn. De app ‘Mijn adviesrecht’ kan cliënten helpen bij het geven van hun mening. lees verder

Ontwikkeling draagbare technologie blinden

Europese technologiebedrijven en onderzoeksorganisaties hebben hun krachten gebundeld met als doel een nieuw draagbaar hulpmiddel te ontwikkelen dat blinden en slechtzienden kan helpen met autonome navigatie. Het consortium, bestaande uit Dräger & Lienert en TU Dresden uit Duitsland, Elitac en TNO uit Nederland en de Universiteit Gent en SoftKinetic® uit België, hebben het FP7 project “Range-IT” genoemd. lees verder

DietCetera; de volledig digitale diëtist

DietCetera is de eerste diëtistenorganisatie in Nederland die voor de diëtistencontacten uitsluitend gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen naar keuze, zoals telefoon, beeldbellen, webchat, portaal of email. Dit maakt dat de behandeling volledig plaats- en tijdsonafhankelijk is. Je hoeft niet meer naar de praktijk van de diëtist voor diëtistenadvies en –begeleiding, maar kunt deze op elke locatie en op elk gewenst tijdstip krijgen. Dit zorgt ervoor dat deze zorg goedkoop, laagdrempelig en klantvriendelijk is. lees verder