Toekomst voor bezoek aan arts via webcam

De Telegraaf meldt dat uit een onderzoek van MarketRespons  -in opdracht van het beste zorgidee- is gebleken dat smartphone-gebruikers het een goed idee vinden om huisartsen voor bepaalde klachten via de webcam te spreken. Van de ondervraagden denkt de helft dat dergelijke teleconsults in de toekomst veel gebruikt gaan worden. Ruim een derde van de respondenten vindt het zelfs prettiger om de huisarts voor eenvoudige klachten via de webcam te spreken dan dat ze ervoor naar het spreekuur moeten komen. lees verder

Inzet “Smart Glasses” ter verbetering looppatroon

Mensen die de ziekte van Parkinson hebben, ondervinden doorgaans problemen met stoppen en starten tijdens het lopen en de valneiging is daarbij groot. Het MIRA instituut van de Universiteit van Twente is momenteel bezig een app te ontwikkelen voor ‘smart glasses’, waardoor het looppatroon positief beïnvloed kan worden. lees verder

Game verbetert geheugen ouderen

Het spelen van computerspelletjes wordt nogal eens gezien als een zinloze tijdsbesteding. Toch kunnen er ook voordelen aan het spelen van computerspelletjes zitten. Zo hebben Amerikaanse onderzoekers van de Universiteit in Californië onlangs aangetoond dat mensen tussen de 60 en 85 jaar een betere concentratie en korte termijngeheugen krijgen door het spelen van een speciaal ontwikkeld computerspel, zo was te lezen in het Algemeen Dagblad. De resultaten van het onderzoek staan vermeld in het wetenschappelijke tijdschrift Naturelees verder

“Virtual Reality” tegen pijn in Brits ziekenhuis

Een ziekenhuis en pijn gaat veelal hand in hand met elkaar. Veel mensen hebben pijn en het is daarom niet verwonderlijk dat het een onderwerp is dat wetenschappers dagelijks bezig houdt. Het is van groot belang om pijn onder controle te houden of methodes te ontwikkelen die pijnvermindering opleveren. In het Queen Elizabeth Hospital in Birmingham, testen onderzoekers of “virtual reality” effect heeft op de pijnbeleving. lees verder

Quli, cliëntenportaal is live

QuliOp 21 juni is tijdens het Digitale Zorgevent in Utrecht het gezondheidsplatform Quli gelanceerd. QULI staat voor Quality Of Life. Quli is een open gezondheidszorgplatform dat gebruikers zelfredzaam maakt, preventieve hulpmiddelen biedt en hen in staat stelt om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren. Zorginstellingen het Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn, ARQ en ICT-bedrijf Ordina zijn de initiatiefnemers van Quli. lees verder

‘Tele-nu!’, zorg op afstand

De zorgvraag is in de afgelopen jaren flink toegenomen omdat we steeds meer te maken krijgen met ouderen en chronisch zieken in onze samenleving. Door het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen die gebruik maken van Telemedicine (zorg op afstand) wordt er getracht om de kosten te beperken en de kwaliteit van zorg te verhogen. Tele-nu! speelt hier op in. lees verder

VAS vertaler app overbrugt taalproblemen in de zorg

Het komt nogal eens voor dat er een patiënt bij een specialist of behandelaar komt waarbij de communicatie moeizaam verloopt doordat er een taalbarrière aanwezig is tussen beide partijen. De VAS vertaler is een app die hierin een overbrugging kan zijn en hulp kan bieden bij het stellen van een diagnose. De app is uitgebracht voor iPhone en iPad maar zal in de nabije toekomst ook beschikbaar zijn voor Android. lees verder

Online behandelingen voor depressie voldoen volgens CVZ aan criteria

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) geeft aan dat internetbehandelingen, welke gebaseerd worden op cognitieve gedragstherapie voor volwassen patiënten met een lichte of zware vorm van depressie, voldoen aan de criteria van wetenschap en praktijk. Daarnaast is ook voldaan aan de wettelijke voorwaarden en daarmee maakt deze vorm van zorg onderdeel uit van het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw). lees verder

Meer zelfstandigheid met Blue Assist

blue assistMet de pakkende slogan ‘Schrik niet als ik BlueAssist toon’ werd de smartphoneapplicatie ‘BlueAssist’ recentelijk op de Reva-beurs in Gent gepresenteerd. Deze speciale app helpt mensen een verstandelijke beperking, bepaalde autismespectrumstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel of zelfs beginnende dementie zelfstandiger deel te nemen aan de maatschappij en indien nodig makkelijker hulp vragen aan medeburgers. lees verder