Meer zeggenschap ouders door digitaal gezinsdossier

In Ommen en Hardenberg is het Centrum voor Jeugd en Gezin een pilot gestart met een virtueel gezinsdossier. Het beheer van dit dossier gebeurt door zorgverleners en ouders. Ouders worden op deze manier ondersteund bij de zorg voor hun kinderen. Door het gebruik van het virtuele gezinsdossier is het de bedoeling dat de regie zich meer gaat verplaatsen richting ouders. lees verder

Dagelijkse activiteiten onder controle middels app

Heb je pijn of vermoeidheidsklachten? Misschien moeite om vast te stellen welke activiteiten goed voor je zijn zonder last te krijgen van overbelasting? Of heb je het gevoel dat je dag niet evenwichtig verdeeld is? Dan kan de Activiteitenweger-app hulp bieden.
Meander Medisch Centrum in Amersfoort ontwikkelde samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een app voor mensen die door pijn- en of vermoeidheidsklachten moeite hebben met het organiseren van hun dagelijkse activiteiten. Door gebruik te maken van de Activiteitenweger-app kunnen mensen leren om hun energie beter te verdelen over de dag en week. lees verder

Verdere ontwikkeling eHealth-diensten door GGzE

Met het idee dat het noodzakelijk is om eHealth vanaf het begin van een behandeltraject actief in te zetten, gaat de Instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Eindhoven en de Kempen (GGzE) haar eHealth-diensten verder ontwikkelen en opschalen. Het uiteindelijke doel is dat nieuwe ambulante cliënten een online account met passende inhoud geboden kan worden, aldus Kees Spitters, manager Onderzoek en Ontwikkeling van GGzE. lees verder

Inzet eHealth bij vroegsignalering psychische problemen

Door gegevens te verzamelen via een vroeg signaleringssysteem bij psychische klachten – van zowel de mensen met die klachten, hun naaste omgeving als behandelaars – ontstaat de mogelijkheid om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen hoe het met een cliënt gaat en of behandeling noodzakelijk is. Care Indicator is een eHealth-toepassing voor mensen met psychische problemen die dit mogelijk maakt. lees verder

Coöperatie VGZ verlengt de pilot Mijn Fysio Online

Mijn Fysio Online is een blended behandeltraject: een combinatie van face-to-face en online contacten. De pilot Mijn Fysio Online is twee jaar geleden ontwikkeld en gestart door De Fysio Online in samenwerking met VGZ. Inmiddels participeert ook Menzis in dit project en heeft VGZ besloten om de pilot te verlengen tot eind van dit jaar. Het project zal worden onderzocht door het Universitair Medisch Centrum Utrecht op klantwaardering, kostenefficiëntie, en zorg- en levenskwaliteit zoals die door de patiënt worden ervaren.
lees verder

Wondzorg coördineren door middel van website

In Noord-Limburg hebben vier grote zorgorganisaties gezamenlijk in 2011 een wondprotocol ontwikkeld. Hierdoor is de kwaliteit op het gebied van wondzorg sterk toegenomen. Het protocol is inmiddels opgenomen in een website voor patiënten en professionals. Het protocol en de site zijn een gezamenlijk initiatief van Proteion thuis, De Zorggroep, VieCuri Medisch Centrum en Cohesie. lees verder