Screening psychische problemen bij zwangere

Psychiatrische problemen komen bij zwangere vrouwen veelvuldig voor. Toch werd daar tot op heden niet of nauwelijks bij stilgestaan. Problemen op lange termijn kunnen voorkomen worden door zwangere vrouwen standaard te screenen op psychische problemen. Dit blijkt uit een onderzoek van Erasmus MC, waarop Chantal Quispel onlangs gepromoveerd is.

 

Preventief
Ongeveer een op de vier zwangere vrouwen krijgt te maken met psychische of daaraan gerelateerde klachten. Denk hierbij aan depressie, angststoornissen of psychosen. Bij ongeveer tien procent van deze vrouwen zijn de klachten zo ernstig dat behandeling nodig is. Roken, drinken en gebruik van drugs kunnen ook grote gevolgen hebben voor het kind. Zo kan het een vroeggeboorte in de hand werken en/of een laag geboortegewicht, wat dan weer problemen bij de verdere ontwikkeling tot gevolg kan hebben. Vroegtijdige screening met een nieuwe screen- en adviesinstrument kunnen deze problemen tijdig opsporen, aldus Quispel.

Digitale screening
Het digitale Mind2Care screen- en adviesinstrument werd door Quispel onderzocht. Zwangere vrouwen kunnen, voordat ze een bezoek brengen aan de verloskundige of gynaecoloog, online een screening doen door een lijst vragen te beantwoorden. Na het invullen volgt er direct een behandeladvies welke besproken kan worden met verloskundige of gynaecoloog. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om direct door te verwijzen naar een hulpverlener.

Aan het onderzoek hebben 2300 zwangere vrouwen uit verschillende regio’s Nederland meegedaan. Het screen- en adviesinstrument is ontwikkeld door de afdeling Psychiatrie en Verloskunde & gynaecologie door van het Erasmus MC in samenwerking met de Verloskunde Academie Rotterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond en Stichting Achmea Gezondheidszorg.

Bron; Erasmus MC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *