Online zorgplatform wint innovatieprijs

Het online zorgplatform OZO heeft afgelopen week de KNMP zorginnovatieprijs in ontvangst mogen nemen. Het platform kwam voor deze prijs in aanmerking omdat de organisatie van mening was dat dit het meest bijzondere innovatieve idee is die een bijdrage levert aan een effectievere, veiligere en doelmatigere manier van medicijngebruik van de patiënt.

 

Het online zorgplatform fungeert als een digitaal verzorgingshuis waarin ouderen, mantelzorgers en eerstelijns zorgaanbieders met elkaar communiceren. De apothekers namen voor hun bijdrage aan het zorgplatform de prijs in ontvangst.

Verzorgingshuis online
Het online zorgplatform OZO is een initiatief van meerdere eerstelijnsorganisaties in Raalte. OZO wil met het digitale platform de zorgverlening verbeteren van kwetsbare thuiswonende cliënten. Door online een virtueel verzorgingshuis te creëren, wordt het cliënten, hulpverleners en mantelzorgers mogelijk gemaakt om op een laagdrempelige en eenvoudige wijze informatie met elkaar uit te wisselen of vragen te stellen. Cliënten hebben inzage in alle informatie en houden op die manier, samen met hun mantelzorgers, de regie in eigen hand.

Bijdrage apothekers
Een goed overzicht van medicijngebruik is belangrijk, zeker bij ouderen omdat dan vaak de complexiteit van het medicijngebruik toeneemt. Mochten cliënten vragen hebben over hun medicijngebruik, dan kunnen ze deze snel en efficiënt stellen aan een apotheker via het platform. Eventuele mantelzorgers of andere betrokkenen kunnen een kopie krijgen van het antwoord op de vragen. In het filmpje is te zien hoe het project tot stand is gekomen en wat de bijdrage van de apothekers is.

OZO levert een mooie bijdrage aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van mensen. Rob de Wolf, secretaris bij KNMP zegt: ”Het kabinet wil dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Voor veilige zorg, dichtbij huis is het van cruciaal belang dat huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers en andere eerstelijns zorgaanbieders nauw samenwerken. Dat gebeurt in Raalte bij het virtuele verzorgingshuis”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *