Online ‘mental fitness training’ blijkt effectief

Hoe we ons lichaam fit moeten houden is al lang geen nieuws meer. Of en hoe we zelf een bijdrage kunnen leveren aan onze mentale conditie werd onlangs onderzocht door het Trimbos-instituut en de Universiteit van Twente. Voor dit onderzoek werd in 2010 de online zelfhulpcursus Psyfit ontwikkeld. Het onderzoek heeft aangetoond dat dit een effectieve manier is om de mentale conditie te verbeteren.

 

Psyfit is een online zelfhulpcursus waarmee iedereen zijn eigen mentale conditie kan trainen. In de cursus zijn oefeningen te vinden, tests, filmpjes en tips. De cursus is gebaseerd op aspecten uit de positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Door deel te nemen aan de online cursus leren cursisten vaardigheden die welbevinden en geluk bevorderen waardoor ze sterker en veerkrachtiger in het leven komen te staan en waardoor er een bijdrage geleverd kan worden in het voorkomen van psychische problemen.

Resultaten
Het onderzoek heeft Trimbos in samenwerking met de Universiteit van Twente uitgevoerd. In het totaal deden 284 mensen met milde depressieve klachten mee aan het onderzoek, welke willekeurig uit de bevolking geworven zijn via kranten, magazines en facebook. De deelnemers werden willekeurig verdeeld over een groep die daadwerkelijk deelgenomen heeft aan de online cursus en een controlegroep. Het onderzoek heeft aangetoond dat Psyfit het gevoel van welbevinden en vitaliteit op korte termijn vergroot en dat zowel angst- als depressieve klachten op korte en langere termijn verminderen.
Er werd in het onderzoek ook gekeken naar de kosten in verhouding met de effectiviteit van de behandeling. Hoewel de deelnemers aan Psyfit zich beter voelden, duurde het gemiddelde verzuim in deze groep juist langer. In de groep zat een klein aantal deelnemers die zorgden voor het merendeel van de verzuimkosten. Zouden deze deelnemers buiten beschouwing gelaten worden, dan zorgt dat voor een aanzienlijk beter resultaat.

Vervolgonderzoek
De conclusie van het onderzoek is dat Psyfit werkt, maar dat het niet duidelijk is of het ook economisch gezien een meerwaarde oplevert. Om dit duidelijk te krijgen zijn er inmiddels verschillende nieuwe onderzoeken opgezet waarbij er onder andere gekeken wordt naar de effectiviteit van Psyfit in verschillende settings en hoe de effectiviteit verhoogt kan worden. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden om lager opgeleide doelgroepen beter te kunnen begeleiden.

Bron: Trimbos instituut

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *