Online Cliëntenportaal mijnviersprong blijkt een succes

Het landelijk centrum voor persoonlijkheidsproblematiek ‘de Viersprong‘ is in september vorig jaar op kleine schaal gestart met een digitaal cliëntenportaal ‘mijnviersprong’ welke ontwikkeld werd in samenwerking met IPPZ. Dit jaar zullen alle volwassen patiënten die zich aanmelden te maken krijgen met dit online cliëntenportaal. Mijnviersprong heeft onlangs de innovatieprijs van de Viersprong gewonnen.

 

Mijnviersprong
Het digitale cliëntenportaal zorgt voor ondersteuning bij de intake van de viersprong. Patiënten kunnen in een beveiligde en persoonlijke online werkomgeving (mijnviersprong) inloggen via hun computer thuis. Ze kunnen op deze manier informatie geven over de intake, diagnostiek en advies. De procedure en de inhoud van het intakeproces staat in het portaal uitgelegd, zodat het voor cliënten duidelijk is wat hen te wachten staat. Ook uitleg over de rechten en plichten van de cliënt en de behandelovereenkomst met de Viersprong kan hier geraadpleegd worden. Cliënten hebben in mijnviersprong de mogelijkheid om in een beveiligde omgeving met de intaker te communiceren.

Resultaat
Uit de pilot is gebleken dat zowel cliënten als intakers een meerwaarde zien in het gebruik van het cliëntenportaal. Uit de evaluatie blijkt dat alle cliënten het intakeproces op deze manier zonder grote problemen hebben doorlopen. Er wordt een gemiddeld cijfer gegeven van 7,8 voor zowel het ontvangen van informatie als het aanleveren ervan via het portaal. Voorafgaande aan een intake is er al informatie voor de cliënt beschikbaar, wat door de ondervraagden als een toegevoegde waarde ervaren werd omdat ze beter weten wat hen te wachten staat. Doordat cliënten al voor de intake informatie krijgen, zijn ze eerder actief betrokken en hebben ze direct een verbinding met de organisatie. Hierdoor werd de wachttijd als minder lang ervaren.
Door de positieve ervaringen is besloten dat in 2014 alle volwassen cliënten met mijnviersprong bediend gaan worden en de verwachting is dat ongeveer 95% van de intakes van deze groep cliënten ondersteund zal kunnen worden door het cliëntenportaal.
Momenteel loopt er een pilot bij twee behandelprogramma’s waarin gekeken wordt naar de toepassing van mijnviersprong in de behandeling. De verwachtingen zijn ook hier positief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *