Online behandelingen voor depressie voldoen volgens CVZ aan criteria

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) geeft aan dat internetbehandelingen, welke gebaseerd worden op cognitieve gedragstherapie voor volwassen patiënten met een lichte of zware vorm van depressie, voldoen aan de criteria van wetenschap en praktijk. Daarnaast is ook voldaan aan de wettelijke voorwaarden en daarmee maakt deze vorm van zorg onderdeel uit van het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de toegenomen hoeveelheid aangeboden internetbehandelingen waarbij het vaak om relatief goedkope interventies gaat. Regelmatig verschijnen er bovendien publicaties die aangeven dat het gaat om effectieve behandelingen. Steeds vaker kreeg het CVZ de vraag of het om in te kopen zorg gaat in het kader van de basisverzekering Zvw.
Op grond van de positieve uitslag ten aanzien van de literatuurstudie met betrekking tot internetbehandelingen bij een depressieve stemmingsstoornis, is aangetoond dat deze interventie valt onder de te verzekeren prestaties van de Zvw.
Momenteel wordt er op verschillende gebieden gewerkt aan kwaliteitskeurmerken voor eHealth. Het CVZ raadt zorgverzekeraars aan om bij hun inkoop- en vergoedingenbeleid rekening te houden met deze kwaliteitskeurmerken voor eHealth-interventies of voor organisaties die deze behandelingen aanbieden.

Meer informatie is te lezen in het rapport ‘standpunt internetbehandelingen bij depressie‘.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *