Onderzoek effectiviteit online behandeling psychische klachten bij zwangere vrouwen

mgDBJ6WVUmc en Prezens starten een onderzoek naar de effecten die een online behandeling heeft bij zwangeren die te maken hebben met psychische klachten. Zwanger zijn en bevallen brengt grote lichamelijke, psychologische en sociale veranderingen met zich mee. Vaak heeft dit stress tot gevolg. In 12% van de gevallen is deze stress zelfs zo erg dat er sprake is van een depressie of angststoornis. ‘Mamakits online’ is een digitale zelfhulpcursus die in deze gevallen in de toekomst uitkomst kan bieden. VUmc en Prezens gaan onderzoek doen naar de effectiviteit van ‘Mamakits online’.

 

Hulp op afstand
De internet cursus is te volgen vanuit de thuissituatie. De innovatieve zelfhulpcursus ‘Mamakits online’ is een wetenschappelijk onderzoek welke zich richt op het voorkómen van angst en ernstige depressies bij zwangerschappen of net na de bevalling.

Een dergelijk methode wordt inmiddels succesvol toegepast bij algemene depressieve- en angststoornissen: ‘Alles onder controle’. Onderzoek heeft aangetoond dat dit een effectieve cursus is. Deze cursus van Prezens is genomen als uitgangspunt en is aangepast aan de specifieke problemen die zwangere vrouwen kunnen ervaren. De vraag die tijdens dit onderzoek centraal staat is of ‘Mamakits online’ een effectieve cursus is voor zwangere vrouwen. Ook wordt er gekeken of de cursus voldoende aanslaat bij de behoefte van deze doelgroep.

Bij gebleken effectiviteit zal ‘Mamakits online’ onderdeel gaan worden van het reguliere aanbod van Prezens.

Voorkomen beter dan genezen
Veel zwangere vrouwen erkennen de problemen die neigen naar depressie of angststoornissen niet of onvoldoende. Heel veel vrouwen hebben immers last van zwangerschapskwaaltjes dus wordt er snel gedacht dat het er ‘gewoon’ bij hoort. Aangezien maar liefst 17% te maken heeft met depressieve en angstklachten, waarvan 12% ook daadwerkelijk depressief blijkt te zijn of een angststoornis heeft, is het van belang om deze klachten vroegtijdig te onderkennen en te behandelen. Op die manier kunnen depressies en angststoornissen beperkt blijven of voorkomen worden. Niet alleen moeder, maar ook de baby is hiermee geholpen.

Deelname
Ben je meer dan 10 weken zwanger en ouder dan 18 jaar, dan is deelname aan het onderzoek mogelijk. Kijk voor meer informatie daarover hier. Een loting bepaalt of de deelnemer in de onderzoeksgroep valt of in de controlegroep (geen behandeling).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *