Onderzoek bewijst effectiviteit ‘Grip op je Dip’

Promotieonderzoek heeft aangetoond dat de online groepscursus ‘Grip Op Je Dip’ effectief is. ‘Grip Op Je Dip’ (GOJD) is wereldwijd de eerste groepscursus die online werd aangeboden voor depressieve jongeren. Onderzoeker Rianne van der Zanden, verbonden aan de Vrije Universiteit, promoveert op 27 mei a.s. op dit onderzoek

 

Noodzaak vroege signalering
Het komt regelmatig voor dat adolescenten en jong volwassenen depressieklachten of depressies ontwikkelen. Dit heeft soms grote gevolgen zoals, uitval op school, sociaal niet meer goed kunnen functioneren, middelenmisbruik en (poging tot) zelfmoord. Vroegtijdig ingrijpen met effectieve interventies bij de signalering van dergelijke klachten is van groot belang. De kans dat iemand die te kampen heeft met depressieklachten ook daadwerkelijk een depressie gaat ontwikkelen is namelijk zes keer groter dan bij mensen die geen klachten hebben.

Effectieve behandeling
Uit het promotieonderzoek blijkt dat GOJD een effectieve cursus is, waarbij zowel depressie- als angstklachten af nemen. Cursisten hebben het gevoel dat ze weer controle hebben over hun leven. Van de 2,7 cursisten is er één na afloop klachtenvrij, wat een heel gunstig resultaat is.
Daarnaast zijn er nog een paar opvallende en verassende resultaten. Het ‘ik’ woordje neemt tijdens de therapie af en discrepantiewoorden (bijv. wensen, hopen, behoren) kunnen herstel voorspellen. Cursisten die bij aanvang van de behandeling minder woorden gebruiken om hun klachten te omschrijven, blijken minder therapietrouw.

Als aanbeveling wordt er genoemd dat er naast onderzoek op het gebied van e-mental health, het ook zinvol is om een taalanalyse toe te passen. Ook wordt er aanbevolen om net startende professionals te ondersteunen bij het signaleren van een beginnende depressie bij jongeren. Om er vervolgens zeker van te zijn dat depressieve jongeren ook bereikbaar zijn, strekt het tot de aanbeveling om anonieme hulp, zoals GOJD is, een vaste plek te geven in de gezondheidszorg.

Lees voor meer informatie het volledige artikel hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *