Nieuwe website voor jongeren met ADHD

Onlangs heeft het Trimbos instituut een nieuwe website voor jongeren met ADHD ontwikkeld: ADHD.nl. Op de website is informatie over ADHD te vinden voor kinderen en jongeren met als doel voorlichting over ADHD te verbeteren. Behalve informatie zijn er ook online modules te vinden voor jongeren en docenten.

 

Goede voorlichting

In Nederland heeft naar schatting 3 tot 5% van de kinderen ADHD. Met name de laatste jaren is het gebruik van medicatie explosief gestegen. Van belang is een goede voorlichting aan ouders, kinderen en docenten. Daar speelt de website op in.

Online modules

De website is onder andere voorzien van twee online modules. Jongeren (12-16) wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een psycho-educatieve module in de vorm van een spel. Het spel wordt op afstand of face to face gespeeld onder begeleiding van een ggz professional. De module werd afgelopen jaar getest door behandelaars en cliënten van 4 ggz-instellingen. De website en module werden positief beoordeeld.

De tweede module is voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Door middel van deze e-learning module worden leerkrachten bijgeschoold over ADHD. De cursus bevat praktische handreikingen over hoe leerkrachten in de klas om kunnen gaan met kinderen en jongeren met ADHD.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *