Nedrai, ondersteuning bij besluitvorming zorgverlening

De website Nedrai biedt zorgprofessionals en bestuurders onafhankelijke informatie over hoe de nieuw ontwikkelde zorgmethode RAI kan bijdragen aan passende zorg voor kwetsbare groepen. De website is ontwikkeld door een internationaal samenwerkingsverband van professionals uit meer dan dertig landen: InterRAI. De interRAI instrumenten hebben in veel landen een belangrijke belangrijke plaats in de zorg verworven. Uit studies (VUmc) is gebleken dat het gebruik van RAI bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen, thuis, maar ook in de instelling.

De RAI instrumenten helpen bij de beoordeling van klachten, symptomen, het functioneren en de voorkeuren van kwetsbare personen. Voor verschillende doelgroepen, denk aan ouderen maar ook aan mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen zijn er verschillende RAI’s.

De zorgmethode RAI onderscheidt zich van andere veel gebruikte instrumenten door de ondersteuning die wordt geboden bij het maken van een keuze voor de best passende hulpverlening. RAI genereert een overzicht van gezondheids- en veiligheidsproblemen en zorgprofessionals krijgen suggesties over passende maatregelen. Hierin wordt de nadruk gelegd op multidisciplinair werken en het maken van een zorgplan. Op de website www.Nedrai.org zijn onder meer films te vinden over het gebruik van de RAI methode in de langdurige zorg en in een transmurale (samenwerkende) setting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *