Moodbot, serious game voor terugvalpreventie

Moodbot is een game voor ggz-cliënten, die signalen voor terugval of escalaties verzamelt. De automatische terugkoppeling aan de behandelaars zorgt ervoor dat zij tijdig hulp kunnen inschakelen. De cliënt kan deze interactieve tool gebruiken en zo meer regie in zijn behandeling nemen. 
Samen ontwikkelen
Samen betekent  hier in samenwerking met andere zorgaanbieders (samen met Altrecht ABC, Roosenburg en Wier), maar vooral ook in samenwerking met cliënten. Cliënten worden betrokken door het spelen van testgames waarbij hun ervaringen en ideeën centraal staan.
Feedback en preventie
De game werkt als een interactieve coach, die mensen verleidt om signalen van terugval te noteren. Dagelijks wordt naar de stemming van dat moment gevraagd en worden opdrachten gegeven. De behandelaar kan de informatie inzien en krijgt een beter beeld van de cliënt. Ook kan Moodbot stimuleren om andere cliënten virtueel te bezoeken, zodat een netwerkfunctie ontstaat. Door het spelen van de game krijgt de cliënt meer inzicht in zijn eigen herstelproces en ervaart hij meer eigen regie. Uiteindelijk zal Moodbot ook beschikbaar zijn voor dierbaren van cliënten, zodat ook zij kunnen helpen met signaleren.

Resultaten
Altrecht verwacht de volgende resultaten te halen met de inzet van de game (periode 1 jaar):
– terugdringen van incidenten met 10%
– 10% meer cliënten behandelen in dezelfde tijd
– 10% minder ziekteterugval
– verkorten van de behandelduur met 25%
– toename van werkplezier van behandelaars
– meer eigen regie voor cliënten
– meer bewustwording van eigen herstelproces
– sneller herstel
– aanzienlijke kostenbesparing

De basisgame van Moodbot wordt verwacht dit voorjaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *