Minder werkdruk door inzet Doktr.nl

Door gebruik te maken van een online spreekuur kunnen artsen meer patiënten in een kortere tijd behandelen. Dit komt de capaciteitsdruk ten goede, laat neuroloog Oscar Vogels van het St Antonius Ziekenhuis weten.
Samen met Medworq werd het online spreekuur ‘Doktr.nl’ ontwikkeld. Ontwikkeling en beheer is in handen van Info Support.

 

Doktr.nl geeft arts en cliënt de mogelijkheid om vanuit een beveiligde omgeving online in gesprek te gaan met elkaar. Dit bespaart de cliënt een ritje naar het ziekenhuis. Een bijkomend voordeel is dat gesprekken na toestemming gedeeld kunnen worden met familie of hulpverleners.

Noodzaak
Het idee voor een online spreekuur is deels uit nood ontstaan omdat het St Antonius ziekenhuis te maken had met te weinig ruimte om alle patiënten die voor controles gezien moesten worden, tijdig in te kunnen plannen. Wachttijden voor uitslagen waren vaak lang. Ook al werden er logistieke verbeteringen aangebracht en een avondspreekuur ingevoerd, door een groeiend cliëntaanbod bleek dat niet voldoende.
Vogels geeft in een interview met Zorgvisie aan dat het vaak lastig is voor de patiënt om alle informatie in één keer te onthouden. Door het digitaal aan te bieden, kan alles nog eens rustig nagelezen worden.

Hoe werkt het
De patiënt staat centraal bij het online platform. Eenmaal ingelogd op het digitale spreekuur kan de patiënt openstaande vragen zien of een mail sturen naar een van zijn behandelaars. De behandelaar kan vervolgens reageren op het moment dat het hem uitkomt.
Een voordeel van het platform is dat er vragenlijsten en folders meegestuurd kunnen worden. Deze kunnen via het systeem gelezen en ingevuld worden op het moment dat het de patiënt uitkomt. De behandelaar heeft op deze manier al informatie van de patiënt voordat deze komt voor een consult. Dit heeft tijdwinst tot gevolg en geeft de mogelijkheid om datgene tijdens een consult te bespreken wat echt belangrijk is. Het systeem maakt het mogelijk om met meerdere behandelaars tegelijkertijd een gesprek te voeren en de reeds gevoerde gesprekken kunnen altijd nog eens nagelezen worden, waardoor informatie beter onthouden wordt. Het is eenvoudig om informatie en gegevens (met toestemming) te delen met anderen.

Andere toepassingen
Ook huisartsen hebben profijt van Doktr.nl. Huisartsen kunnen het platform bijvoorbeeld inzetten als service voor patiënten om vragen te stellen. Hierdoor neemt de telefonische bereikbaarheid binnen de praktijk toe en zal het aantal onnodige bezoeken aan de huisarts afnemen. Doktr.nl wordt op dit moment in 15 huisartsenpraktijken in Nederland getest.
Ook de Prostaatkliniek en Gezonde Nieren maken gebruik van het platform. Zij bieden patiënten de mogelijkheid om vragen te stellen aan onafhankelijke experts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *