Mensen met dementie vrolijker door happy games

Onderzoek naar eenvoudige computerspelletjes op de iPad

Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten, maar voor één-op-één begeleiding ontbreken vaak tijd en middelen. Vanwege de toenemende behoefte aan individuele activiteiten van mensen met dementie is onderzocht of het spelen van eenvoudige computerspelletjes (happy games) op de iPad van invloed is op hun stemming en hun gedrag. Het project In Touch van Hogeschool Rotterdam heeft aangetoond dat mensen met dementie het spelen van happy games op de iPad een zinvolle en plezierige bezigheid vinden. Het spelen op de iPad gaf een gevoel van prestatie en droeg bij aan een positief zelfbeeld en een gevoel van verbondenheid. Ook zorgverleners zijn positief en zien de happy games als goede aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod.

Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Ook hun kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daarbij. Het huidige activiteitenaanbod bestaat vooral uit groepsactiviteiten. Er is dan ook een toenemende behoefte aan individuele activiteiten. Voor het project In Touch van Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) zijn nieuwe apps ontwikkeld en bestaande apps geselecteerd die speciaal toegesneden zijn op de oudere met dementie. Uit het project is gebleken dat mensen met dementie het spelen van happy games op de iPad zien als een plezierige en zinvolle activiteit. Ook de zorgverleners zijn positief over happy gaming en zien de games daarbij als aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod. Belangrijk is dat gezocht wordt naar de juiste match tussen het spel, de touchscreenvaardigheden en de ambities en interesses van personen met dementie. Het onderzoek is uitgevoerd binnen dagbehandelingen en kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie in drie gezondheidszorginstellingen in Rotterdam (Laurens, Aafje en Humanitas).

Eindproducten
Naast het eindrapport is er voor verzorgenden en mantelzorgers een instructiemodule gemaakt over het gebruik van de iPad en de spelletjes. Ook is een rapport voor spelontwikkelaars over het programmeren en designen voor mensen met dementie opgesteld. Deze rapporten zijn te vinden op de website van Kenniscentrum Zorginnovatie. Voor de iPad is een behuizing ontworpen door een student van Hogeschool Rotterdam. De cover zorgt ervoor dat het gebruiksgemak van de iPad beter aansluit op de behoeftes van mensen met dementie. In het project hebben studenten van zowel gezondheidszorg- als technische opleidingen van de hogeschool samengewerkt.

Samenwerking
Het project is een samenwerking tussen Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, University of Sheffield, lectoraat Vraaggerichte Zorg van Hogeschool Utrecht, Aafje, Humanitas, Laurens en Dirkse Anders Zorgen (DAZ). Het project werd financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA).

bron; persbericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *