Meer zeggenschap ouders door digitaal gezinsdossier

In Ommen en Hardenberg is het Centrum voor Jeugd en Gezin een pilot gestart met een virtueel gezinsdossier. Het beheer van dit dossier gebeurt door zorgverleners en ouders. Ouders worden op deze manier ondersteund bij de zorg voor hun kinderen. Door het gebruik van het virtuele gezinsdossier is het de bedoeling dat de regie zich meer gaat verplaatsen richting ouders.

 

Tot december kunnen er ongeveer 25 gezinnen deelnemen aan de pilot. Hierbij is het de bedoeling dat het gezin eigenaar is van het digitale dossier en dat zij bepalen wie er toegang hebben. In het dossier wordt de zorg rondom deze gezinnen vastgelegd. Het gezin kan alle informatie inzien, veranderen of verwijderen en kan er ook nieuwe informatie aan toevoegen.

Ondersteuning door gezinsdossier
Gemeenten krijgen steeds meer taken op het gebied van kinderen en jeugd. Door middel van het digitale gezondheidsdossier zetten gemeenten stappen richting deze nieuwe taken.
Het gezinsdossier levert een bijdrage aan het steeds centraler staan van het gezin als het gaat om de zorg van kinderen. Door gebruik te maken van een gezinsdossier krijgen ouders meer zeggenschap en kunnen ze meer aangesproken worden op hun eigen mogelijkheden. Ook helpt het dossier bij een betere onderlinge samenwerking van de verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin. De hulpvraag van ouders kan door de hulpverleners samen bekeken worden, waardoor het eenvoudiger wordt om met elkaar te kijken naar de best mogelijke ondersteuning. 
Door gebruik te maken van een gezinsdossier zal er minder tijd gaan zitten in de intake en administratie waardoor er meer tijd over blijft voor de echte hulpverlening.

Gezinnen die interesse hebben in deelname kunnen hier meer informatie vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *