Meer lucht door gebruik inhalatorgebruik.nl

Er zijn maar liefst bijna een miljoen mensen in Nederland die astma of COPD hebben. De meesten gebruiken dagelijks medicatie die geïnhaleerd moet worden. Hierbij worden veel fouten gemaakt terwijl de medicatie het beste effect geeft wanneer deze op de juiste manier gebruikt wordt. De website inhalatorgebruik.nl is in het leven geroepen om hier verbetering in aan te brengen.

 

Onduidelijkheid
Door het niet goed innemen van de inhalatiemedicatie is er een kans dat er onnodig veel medicatie gebruikt wordt, er meer bijwerkingen zijn en het aantal ziekenhuisopnames zal toenemen. Patiënten blijken nogal eens tegenstrijdige informatie te ontvangen waardoor er verwarring ontstaat en er onnodig fouten gemaakt worden. Dit kan bovendien ten koste van medicatietrouw gaan terwijl het nogal precies komt hoe inhalatiemedicijnen gebruikt worden.

Eenduidige instructies
Om verwarring te voorkomen zijn goede en eenduidige instructies van essentieel belang. Voor een optimaal effect is het belangrijk dat alle zorgverleners uit verschillende disciplines werken volgens dezelfde inhalatieprotocollen en technieken. Ook voorlichtingsmaterialen moeten leesbaar en eenduidig zijn. Dit is vanaf nu mogelijk door gebruik te maken van de website inhalatorgebruik.nl. Op de website zijn inhalatieprotocollen, gebruiksaanwijzigingen voor patiënten en instructie filmpjes te vinden.
Niet alleen mensen met astma en COPD zijn gebaad bij het gebruik van de website. Hulpverleners kunnen bijvoorbeeld samen met hun patiënten eventueel instructiefilmpjes bekijken, wat het tot een handig hulpmiddel bij hun werk maakt.

Samenwerking
In het kader van Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) heeft de Long Alliantie Nederland (LAN) de website, zorgprotocollen en gebruiksaanwijzigingen ontwikkeld en zal de komende tijd nog verder uitgebreid gaan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *