Maatwerk voor de cliënt, is uw eHealth klant al koning?

kroonIn deel 2 van het drieluik Is uw eHealth klant al koning staan we stil bij de cliënt. De klant als koning is een mooi uitgangspunt, maar is het ook waar voor blended zorg geleverd via eHealth? Een recent bericht van zorgvisie laat zien dat flexibele inzet van eHealth door GGZ behandelaren en cliënten gewenst wordt. Is dat mogelijk in het huidige eHealth landschap? In een eerdere blog besteedde ik aandacht voor de zorgprofessional als klant, vandaag staat de cliënt als klant centraal. 

Uniek als uitgangspunt
In het zorgvisie artikel wordt gesteld dat de standaard patiënt niet bestaat en dat om die reden eHealth flexibel zou moeten zijn. Met beide kan ik het alleen maar eens zijn. Ieder mens is uniek, dus ook ieder mens  met een psychisch probleem. Ergo, de standaard cliënt bestaat niet. Iedere cliënt is een uniek mens, met een persoonlijke context en persoonlijke wens, verwachting of probleem waaraan hij of zij wil werken.

Gedeelde regie als uitgangspunt
Het gewenste behandelresultaat bij psychische problemen wordt idealiter grotendeels bepaald door de cliënt, die aangeeft welke verandering hij of zij nodig acht om meer kwaliteit van leven te ervaren. Dit is onderdeel van hedendaagse zorg waarin gedeelde regie en besluitvorming essentiële elementen zijn. In deze situatie is de cliënt zeker koning: men luistert naar zijn of haar wensen, waarna de zorgprofessional vanuit zijn of haar expertise meedenkt en kan adviseren, dan wel coachen, en de klant vervolgens tot een (verander)besluit komt.

Koning bij blended behandeling?
De vraag is nu in welke mate dit ook geldt voor blended behandeltrajecten, waarbij eHealth ingezet wordt in combinatie met traditionele behandeling. Een veel gehoorde klacht van cliënten(organisaties) is dat zij niet betrokken zijn bij de ontwikkeling van eHealth interventies. Een tweede klacht is dat de huidige eHealth interventies nog te veel een digitale vertaling van standaard protocollen zijn. Beide ‘klachten’ zijn gegrond. Echter, ook een hedendaagse realiteit. De online behandelingen zijn gebaseerd op standaardprotocollen, die hun effectiviteit bewezen hebben. Kijkend naar het huidige landschap, dan kan het aanbod innovatiever en met meer betrokkenheid van de cliënt ontwikkeld worden. Dit kan er voor zorgen dat de inhoud beter aansluit bij de vraag van de cliënt, let wel, nog steeds de GGZ-klant.

Toch zijn er ook met de hedendaagse middelen voldoende mogelijkheden om te werken aan meer flexibiliteit in blended behandeling in de GGZ. Veel online behandelportalen bieden inmiddels al lang niet meer alleen de standaardmodules, maar bieden meerdere behandelelementen die men op maat kan inzetten. Dus aansluitend bij de vraag van de cliënt. Denk aan starten met een registratie in plaats van een module, of de mogelijkheid om niet de gehele module, maar onderdelen uit een module aan te bieden. De mogelijkheden zijn er, als de behandelaar in staat is deze te zien. Als hij of zij in staat is het oude perspectief te ontstijgen en daadwerkelijk op innovatieve wijze de nieuw beschikbare behandelcomponenten in te zetten. Dus op innovatieve wijze invulling te geven aan online behandeling. De cliënt wordt werkelijk ‘koning’ als de blended behandelvaardigheden van de zorgprofessional toenemen.

Online behandelexcellence
Bij blended behandelvaardigheden draait het nu juist niet om de vaardigheid om te kunnen werken met de online omgeving. Bij blended behandelvaardigheden gaat om competenties ten aanzien van online behandelexcellence: de behandelaar die de cliënt op maat kan ondersteunen, door de juiste mix van online en traditionele interventies aan te bieden en daarbij invulling kan geven aan behandelrelatie (on- of offline) en voldoende online sensitiviteit heeft om ‘just in time’ support te bieden: niet te veel, niet te weinig, niet te standaard, maar precies datgene wat de cliënt verder helpt in zijn of haar proces.

Als u mij als cliënt zo zou behandelen, zou ik me een koning voelen. En u?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *