Longpatiënten meer in beweging dankzij coach-app

Dat fysieke activiteit een positieve invloed heeft op mensen met een chronische longaandoening (COPD) en een essentieel onderdeel uitmaakt van de behandeling, is algemeen bekend. Het blijkt helaas zo te zijn dat het tot nu toe ontbrak aan een behandelmethode die een effectieve bijdrage levert aan de verbetering van het dagelijkse activiteitenpatroon van deze groep patiënten. Geen enkele behandeling is zo intensief dat er voldoende inzicht verkregen kan worden in het activiteitenpatroon van de patiënt of dat deze voortdurend gestimuleerd kan worden tot het veranderen van zijn/haar activiteitenpatroon.

 

Monitoren
Mensen met COPD zijn vaak kortademig en helaas is genezing niet mogelijk. Door de kortademigheid wordt bewegen nogal eens vermeden, waardoorer een inactieve levensstijl ontstaat. Behalve dat onderzoek – uitgevoerd door Roessingh Research and Development – aantoont aan dat deze groep vaak minder actief is, laten ze in vergelijking met gezonde mensen bovendien een activiteitenprogramma zien dat minder gelijkmatig over de dag verdeeld is. Vaak zijn patiënten zich niet bewust van hun (te lage) mate van activiteit. Het monitoren van de activiteiten gedurende de dag en het geven van feed-back is dan ook belangrijk.

App als Coach
De ActiviteitenCoach is een app die ontwikkelt is met als doel inzicht te verkrijgen in het activiteitenpatroon van de patiënt en die helpt bij het verbeteren van dat patroon.
Door middel van een activiteitensensor wordt de activiteit gemeten en op de smartphone kan vervolgens de feedback afgelezen worden in een activiteitengrafiek.  Hier zijn zowel de gemeten activiteit als de streefactiviteit terug te vinden zijn. Om het bewegen te blijven stimuleren ontvangen patiënten tekstberichten. De ‘orange submarine game’ is een spel aanwezig in de app, waarbij de onderzeeër de activiteiten illustreert.
Onderzoek laat zien dat de ActiviteitenCoach een positieve bijdrage levert aan de verbetering van het activiteitenniveau van de patiënt. Een regelmatig gebruik van de app zorgt voor een actievere levensstijl en de feedbackberichten worden goed opgevolgd.

Zelfmanagement
De ActiviteitenCoach is gekoppeld aan een telemedicine-programma. Doel hiervan is het verbeteren van de dagelijkse activiteit en zelfmanagement van exacerbaties (acute toename van klachten). Op het webportaal is een online oefenprogramma met video’s van fysiotherapie-oefeningen beschikbaar. Ook is er de mogelijkheid tot teleconsultatie. Gedurende 9 maanden werd dit programma gebruikt in zowel de eerste- als tweedelijnszorg en de resultaten zijn tot dusver veelbelovend.
Het promotieonderzoek (Monique Tabak promoveert vandaag – 7 februari –  aan de UT) laat zien dat telemedicine COPD patiënten ondersteunt in een actieve en gezonde levensstijl en in het zelf behandelen van exacerbaties. Voor de toekomst ligt de uitdaging in het verder ontwikkelen van intelligente technologie en volledige implementatie van telemedicine in de COPD zorg.

bron: Universiteit Twente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *