Langer thuiswonen met Alleszelf.nl

Alles zelf-logoAlleszelf.nl is een afhankelijk platform dat ouderen, mantelzorgers en hulpverleners informeert over ondersteuningsmogelijkheden in de thuissituatie. Via informatie, vergelijkingen en overzichten wil het platform mensen helpen om tot op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles zo veel mogelijk zelf te blijven regelen. 

Met inbreng van bezoekers van Alleszelf.nl komt op die manier een uniek platform tot stand waar mensen zelf direct gebruik van kunnen maken.

Kiezen uit mogelijkheden
Er zijn veel voorzieningen voor ouderen om langer thuis te wonen: van telefooncirkels tot bezoekdiensten, van klusjesmannen en thuiszorg tot hulp bij de computer, smartphone, alleszelf-schermhuisdieren, administratie en aanpassing van de woning of maaltijdenservices en alarmeringsdiensten. Keuze genoeg maar hoe weet je welke keuze de juiste is? En hoe weet je welke voorziening ook bij jou in de regio beschikbaar is, sommige diensten worden landelijk aangeboden, anderen alleen lokaal. Daarnaast is er keuze uit verschillende soorten leveranciers, van commerciéle aanbieders, tot vrijwilligersdiensten. Te veel keuze dus.

Als mensen langer thuis willen blijven wonen, dan is het goed dat er veel ondersteuningsdiensten zijn, echter door de onoverzichtelijkheid van het aanbod is keuzeondersteuning wenselijk. Dat biedt Alleszelf.nl: een overzicht van producten en leveranciers, met vergelijkingsmogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *