Kansen eHealth onvoldoende benut

Op initiatief van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vindt er een langlopend onderzoek plaats naar de beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners. Uit de eHealth-monitor 2014 is naar voren gekomen dat de mogelijkheden van eHealth nog onvoldoende benut worden.

 

Het patiëntendossier heeft inmiddels terrein gewonnen, maar het online bijhouden van medische gegevens of behandelingen online zijn niet mogelijk. Hoewel er in vergelijking met vorig jaar meer gebruik gemaakt wordt van eHealth, is een grote verschuiving uitgebleven. Dit staat te lezen in het rapport dat afgelopen week verschenen is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Nictiz en NIVEL.

Het onderzoek
Voor het eerst namen er dit jaar ook verpleegkundigen en verzorgenden deel aan het onderzoek. Er is gekeken naar vier vormen van eHealth;

  • Het zelf op internet zoeken en bijhouden van gezondheidsinformatie door patiënten
  • Online contact tussen patiënt en arts
  • Het bijhouden van dossier door artsen
  • Het elektronisch kunnen delen van patiëntinformatie tussen behandelend artsen onderling

Uitkomst
Artsen vinden het gebruik van eHealth waardevol voor patiënten omdat het vaak meer gemak met zich meebrengt, soms wat efficiëntie en het kan het imago verbeteren. Daarnaast wordt ook een vergroot gemak in het werk gezien als pluspunt. Maar het zijn niet alleen maar pluspunten die genoemd worden. Ongeveer 75 procent van de ondervraagde artsen ervaart het online contact met patiënten als belemmerend. Dit heeft niet alleen te maken met het gegeven dat er onvoldoende vergoeding tegenover staat, maar ook omdat er onvoldoende technische hulp is en een tekort aan beveiligde systemen. Van de ondervraagde artsen geeft zo’n 60 procent aan problemen te ondervinden bij informatie-uitwisseling van patiënten, met name omdat systemen slecht of niet aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Aanbevelingen
Om eHealth naar een hoger plan te brengen is er volgens de auteurs meer sturing noodzakelijk. KNMG zou meer moeten zoeken naar manieren waarop er voorlichting gegeven kan worden om duidelijk te maken wat de mogelijkheden van eHealth zijn. In de praktijk zouden artsen en patiënten meer gesprekken kunnen voeren zodat er meer duidelijkheid komt over elkaars verwachtingen met betrekking tot online mogelijkheden.

De eHealth-monitor loopt tot en met 2015. Het inzicht in de ontwikkeling en gebruik van ICT wordt gebruikt om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren. De uitkomsten zijn onafhankelijk en worden gebruikt voor politiek, beleidsmakers en beslissers in de Nederlandse gezondheidszorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *