Inzet eHealth bij vroegsignalering psychische problemen

Door gegevens te verzamelen via een vroeg signaleringssysteem bij psychische klachten – van zowel de mensen met die klachten, hun naaste omgeving als behandelaars – ontstaat de mogelijkheid om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen hoe het met een cliënt gaat en of behandeling noodzakelijk is. Care Indicator is een eHealth-toepassing voor mensen met psychische problemen die dit mogelijk maakt.

Inzet eHealth, zelfmanagement en omgeving
Door gebruik te maken van eHealth in de vorm van Care Indicator is het mogelijk om informatie van zowel cliënt, zijn directe omgeving en de behandelaar te bundelen.  Op deze manier ontstaat er een duidelijk overzicht van de mentale toestand van de cliënt. Bij een terugval of dreigende escalatie waarschuwt Care Indicator alle betrokkenen. Op deze manier kan er vroegtijdig hulp geboden worden. Door situaties niet te laten escaleren en de kans op een terugval te verminderen kunnen de kosten binnen de gezondheidszorg in de hand gehouden worden.

Persoonlijke invulling
Omdat Care Indicator een internetapplicatie is voor computer, tablet en smartphone, zijn relevante gegevens snel en eenvoudig door te geven.
Care Indicator maakt bij de vroegsignalering en opstellen van een behandelplan gebruik van evidenced based behandelmethoden. De cliënt en behandelaar stellen samen vast hoe Care Indicator het beste ingericht kan worden om vroegsignalering van verandering in de gemoedstoestand zo optimaal mogelijk toe te kunnen passen. Dit gebeurd aan de hand van relevante indicatoren. Er kan een keuze gemaakt worden uit de (gevalideerde) indicatoren voor psychische aandoeningen zoals depressiviteit, bipolaire stoornis en PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) en daarnaast kunnen er persoonlijke indicatoren toegevoegd worden. Doordat Care Indicator persoonlijk in te richten is, kan deze ook toegepast worden bij mensen met meerdere aandoeningen.
De cliënt kan door de tijd zien hoe het met hem gegaan is en de omgeving heeft een bijdrage kunnen leveren aan de zorg voor de cliënt. Het overzicht geeft aan of de cliënt en diens omgeving dezelfde beleving hebben over het ziekteproces. Omdat er een overzicht in de tijd ontstaat kan het overzicht ook dienst doen als leidraad bij de behandeling.

Het ontstaan van Care Indicator
Door een nauwe samenwerking van professionals, cliënten en directe betrokkenen uit de geestelijke gezondheidszorg is Care indicator ontstaan. Care Indicator is te koppelen aan met andere eHealth-toepassingen zoals zorgportalen en elektronische zorgdossiers. Care Indicator is een initiatief van Vellekoop& Meesters en Dimence.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *