Internationale keurmerken voor Valide Games uitgereikt

De Dutch Society for Simulation in Healthcare heeft onlangs het keurmerk voor Valide Games gelanceerd. De eerste ‘keurmerken Valide Games’ werden 19 maart jongstleden op het jaarlijkse congres uitgereikt. Er zijn veel games op de markt waarvan de wetenschappelijke onderbouwing niet altijd transparant is. Het keurmerk moet ervoor zorgen dat duidelijk wordt welke games betrouwbaar zijn voor professionals en/patiënt en waarom. Zowel Nederlandse als niet Nederlandse bedrijven hebben een aanvraag voor het keurmerk ingediend.

 

Bij het tot stand komen van het keurmerk zijn medische professionals samen met experts op het gebied van validatie van games nauw betrokken geweest. Het keurmerk zal in de toekomst ook dienst gaan bewijzen voor game ontwikkelaars omdat deze niet bekend zijn met het domein van de medische professionals.

Keurmerken
De eerste keurmerken zijn onder andere uitgereikt aan ‘op eigen kracht’ en ‘abcdeSIM’.
‘Op eigen kracht’ is een geaccrediteerde nascholing voor huisartsen van Red jezelf. Deze nascholings-game helpt huisartsen bij het zelfredzamer maken van de patiënt. De huisarts wordt bij deze game geconfronteerd met steeds terugkerende patiënten zonder dat er een oorzaak voor de klachten gevonden wordt. ‘Op eigen kracht’ biedt hierbij een verfrissende invalshoek.

Met serious game ‘abcdeSIM’ simuleren professionals Spoedeisende Hulp op basis van de abcde-methode. De game is er voor SEH artsen, verpleegkundigen en huisartsen.
De Dutch Society for Simulation in Healthcare gaf eerder aan verheugd zijn de eerste keurmerken uit te mogen reiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *