Integrale regiozorg ondersteund met nieuwe generatie KIS

Logo VHSVooruitlopend op de transitie van ketenzorg naar integrale regiozorg komt VitalHealth Software (VHS) met een nieuwe generatie van haar Keten Informatie Systeem (KIS). In dit KIS, ook wel aangeduid als VitalHealth KIS 3.0, wordt de scheidslijn tussen somatische en psychische zorg opgeheven, het KIS integreert GGZ eHealth interventies en e-Vita, een platform voor zelfzorg bij chronische aandoeningen. Voor de zorgprofessional is een Notificatiecentrum opgenomen,  dat digitale samenwerking en communicatie op zowel wijk- als regioniveau bevorderd en vereenvoudigd. Tevens kan het Digitaal Multidisciplinair Overleg (MDO) en Meekijkconsulten ondersteunen. Met deze generatie KIS zet VitalHealth essentiële stappen richting een Regionaal eHealth Platform, waardoor samenwerking en substitutie op regioniveau worden ondersteund.

Integratie op regioniveau
VitalHealth komt als eerste KIS-aanbieder met vergaande ondersteuning voor regionale ketenzorg. Samen met een aantal vooraanstaande zorgregio’s, waaronder een aantal VWS proeftuinen, is het afgelopen jaar gewerkt aan het nieuwe generatie KIS. Om substitutie te realiseren – bijvoorbeeld bij ouderenzorg en GGZ-programma’s – is het nodig om ketenzorg op zowel wijk- als op regionaal niveau te faciliteren. Om die reden is er in het KIS een Notificatiecentrum en een MDO-functionaliteit (Digitaal Multidisciplinair Overleg) ontwikkeld, gericht op samenwerking en communicatie tussen zorgprofessionals en ketenpartners.

Individueel Zorgplan
Het KIS ondersteunt ook het Individueel Zorgplan van de patiënt, rekening houdend met zijn persoonlijke profiel en mogelijke multimorbiditeit. Door de integratie met zelfzorg platform e-Vita krijgt de patiënt zelf regie over zijn zorg en kan hij, mede dankzij het concept van persoonlijke zorgpaden, werken aan eigen acties en doelen. Tegelijk kan de patiënt ervoor kiezen om dit Individuele Zorgplan ook te delen met de zorgverlener. De zorgverlener (bijvoorbeeld de POH) kan daarnaast vanuit het KIS de patiënt eenvoudig toegang geven tot profiel gestuurde educatie, maar kan ook de patiënt zelfcontroles laten uitvoeren. Persoonsgerichte zorg wordt hierdoor realiteit.

Koppeltaal voor eHealth interventies
De integratie tussen eHealth interventies – die ontwikkeld kunnen zijn door verschillende leveranciers – en het nieuwe generatie KIS is mogelijk geworden dankzij Koppeltaal, een nieuwe open standaard voor eHealth integratie. Door deze koppeling kan de POH eHealth interventies aanbieden aan GGZ-patiënten vanuit het KIS, om vervolgens vanuit het KIS direct de voortgang van deze patiënten binnen het behandeltraject te volgen. Deze ondersteuning sluit nauw aan bij de verschuivingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, die in toenemende mate op de eerstelijn afkomen. Het VitalHealth KIS is het eerste ketenzorgsysteem dat deze Koppeltaal-standaard ondersteunt.

Het nieuwe generatie KIS is beschikbaar vanaf december 2015 en zal worden uitgerold bij de ruim 35 zorggroepen die door VitalHealth worden ondersteund bij hun ketenzorg. VitalHealth Software ondersteunt inmiddels met haar oplossingen 3,3 miljoen chronische patiënten en meer dan 100.000 zorgprofessionals.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *