Informatieve website over seksualiteit bii EMB

Logo EMGMet een ernstig meervoudige beperking zijn mensen vaak zeer afhankelijk van anderen. Eigen regie voeren of ervaren over hun leven is daardoor lastig. Als het gaat om regie voeren over je eigen seksualiteit lijkt dit onmogelijk of erg ingewikkeld. Dit was de aanleiding om kennis hierover beschikbaar te stellen via een speciale website over seksualiteit bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. De website biedt kennis maar ook handreikingen om met seksualiteit om te gaan.

De basisgedachte die ten grondslag ligt aan dit initiatief is dat mensen met EMB net als ieder ander recht hebben op seksualiteit en het recht hebben op eigen invloed in de bevrediging van hun behoeftes in iedere fase van de seksuele ontwikkeling en dit, net zoals voor ieder ander, bijdraagt aan de ervaren kwaliteit van leven.

De praktijk laat echter zien dat de kennis over de seksuele ontwikkeling van mensen met EMB beperkt is en dat deze niet gemakkelijk toegankelijk is. in de dagelijkse praktijk is er vooral behoefte aan praktische handvatten.

Het Platform EMG bundelt en ontsluit beschikbare kennis en ervaring over dit onderwerp via deze website. Zodat dit toegankelijk is voor iedereen die persoonlijk of professioneel betrokken is bij de ondersteuning van mensen met EMB.

De verschillende onderwerpen zijn ingedeeld in kennis, bewustwording, bespreken en handelen, vanuit het idee dat dit de stappen zijn die doorlopen kunnen worden. Er wordt gebruikt gemaakt van ervaringskennis en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk.De website is bedoeld om het onderwerp onder de aandacht te brengen en het gesprek aan te gaan, men pretendeert niet de wijsheid op dit thema in de pacht te hebben, maar wil graag aanzetten tot nadenken over dit thema.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *