Implementatie, meer dan alleen projectmanagement

Certificaat-256 paarsDat implementatie van eHealth lastig is, hoeft geen betoog. Menig organisatie worstelt met de vraag hoe nu toch te zorgen ‘dat ze HET gaan gebruiken’. Ze zoeken naar redenen waarom ze de eHealth tools niet gebruikt worden. De antwoorden worden gezocht in de ervaren beperkingen van de technologie, weerstand bij medewerkers of meer praktische zaken als ‘geen tijd’. Laten we de antwoorden ook eens zoeken in de aanpak.

De patiënt als drijvende kracht
Kijkend naar de aanpak maak ik meteen een eerste punt. De patiënt wordt door velen als drijvende kracht gezien, als de sleutel tot implementatie. Dat lijkt me nogal een taak. De vraag is of we deze organisatieverandering zo kunnen en mogen externaliseren. Dat de patiënt essentieel is voor eHealth ontwikkeling en implementatie: ja, dat staat buiten kijf. Maar moet de patiënt de drager zijn en daarmee verantwoordelijk worden? Dat betwijfel ik.

De patiënt of cliënt (afhankelijk van de zorgsector) moet mijns inziens meedenken en in alle vrijheid zelf kunnen bepalen op welke wijze hij of zij gebruik wil maken van eHealth. Met andere woorden: de selectie van cliënten of patiënten die wel of niet geschikt zijn voor het gebruik van een applicatie kan alleen maar plaatsvinden door de cliënt of patiënt zelf. Dat is eigen regie.
Kijkend naar eHealth zie ik nog te vaak dat de professional bepaalt of de cliënt/ patiënt hier wel of niet toe in staat is of er behoefte aan heeft. Laten we dat omkeren, dat is de bijdrage en verantwoordelijk die ik graag aan de patiënt/ cliënt teruggeef.

Verantwoordelijk?
Maar de patiënt/cliënt kan en wil ik niet verantwoordelijk maken voor de organisatieverandering die plaats dient te vinden, als je eHealth werkelijk goed wil implementeren en tot daadwerkelijke integratie in de dagelijkse zorg wil komen. Daadwerkelijke adoptie dus. De mindset verandering, verandering van werkwijze, de voortgangsmonitoring, allemaal elementen die thuishoren in een dergelijk verandertraject. Een goede veranderkundige stuurt en draagt dit proces, in samenspraak met de organisatie en cliënten of patiënten die hierin meedenken.

Dit proces is meer dan een implementatieproject. Het is meer dan de som van enkele pilots of projecten. Opschaling is keihard werken en tot adoptie komen vraagt het zorgvuldig managen van alle bewegingen en de route zelf richting opschaling en adoptie. De dagelijkse praktijk van de implementatietrajecten waar ik bij betrokken ben laat zien dat de gemiddelde organisatie zelf onvoldoende veranderkundige kennis heeft om dit op eigen kracht te doen. De gemiddelde zorgorganisatie blinkt uit in zorg, niet in veranderkunde. Maar de combinatie van een veranderkundige met interne projectleider kan als hefboom voor implementatie dienen.

Dus…
Het is niet de weerstand die belemmerend is. Ja lastig, maar een normaal verschijnsel in ieder verandertraject. Het is niet de patient die gaat zorgen dat ZE het wel gaan gebruiken: nee de patient mag vooral zorgen dat hij of zij dit zelf gaat gebruiken. Het vraagt een aanpak met voldoende veranderkundige ingrediënten en kennis en dat bij voorkeur in samenwerking met een intern projectleider.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *