Ikherstel, platform voor herstel na operatie

ik-herstel logoNa een operatie snel herstellen is belangrijk. Het platform Ikherstel is wetenschappelijk onderzocht en aangetoond dat patiënten gemiddeld 9 dagen sneller weer aan het werk zijn. Het onderzoek van VUmc, onder leiding van Prof. Dr. Han Anema en Dr. Judith Huirne, toonde daarnaast nog andere winstpunten van het platform.

Het door Synappz ontwikkelde platform levert naast snellere werkhervatting ook op dat patiënten minder pijn en een betere kwaliteit van leven ervaren. Patiënten kunnen via een mobiele app en een wearable de voortgang van hun herstel  bijhouden.

Door verbeterde operatietechnieken kunnen patiënten na een operatie sneller naar huis. Echter, de verpleegkundige begeleiding bij het  herstel ontbreekt dan. Dit leidt tot onderzekerheid onder patiënten over de hervatting van hun activiteiten: wat mag en kan wel of juist nog niet? Patiënten weten niet bij wie ze met deze vragen terecht kunnen. Dit heeft een ongunstig effect op het herstel.

Patiënten kunnen met Ikherstel zelf online aan de slag via een portaal op een website, dat specifiek ontwikkeld is voor postoperatieve begeleiding. Ze maken een persoonlijk profiel,, waarin ze hun activiteiten (welke sport, welk type huishouden, hoe zwaar werk, boodschappen tillen) en het type van de operatie vermelden waarna een een persoonlijk herstelplan wordt gemaakt. De patiënt ziet dan na de operatie direct wanneer bepaalde activiteiten weer opgepakt kunnen worden en kan als het nodig is contact leggen met desbetreffende zorgprofessional voor advies op maat. De patiënt wordt zo, thuis, stap voor stap gemonitord en begeleid in de herstelfase.

Synappz is, na de eerste fase gevraagd mee te denken aan de volgende fase van Ikherstel: de ontwikkeling van een robuust platform bruikbaar voor meerdere operatietypes en meerdere algoritmes. Bovendien moest er een mobiele component aan het platform worden toegevoegd. Het nieuwe Ikherstel platform is daartoe vanaf de grond opnieuw ontwikkeld en heeft een mobiele app waarmee patiënten heel makkelijk hun herstel kunnen bijhouden. Er is bovendien een activiteitenmeter (wearable) geïntegreerd, die de activiteit vóór de operatie meet en deze als doelstelling gebruikt voor de activiteit na de operatie.

Momenteel is het Ikherstel platform alleen opengesteld voor verdere wetenschappelijke validatie. Er wordt momenteel gekeken wat de beste manier is om dit platform te introduceren in de Nederlandse markt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *