Happyles Pilot succesvol gebleken

In 2011-2012 werkten 373 leerlingen van het VMBO uit de Haagse krachtwijk Zuidwest aan hun psychische conditie door middel van Happylessen. Vooral meisjes en leerlingen met depressieklachten lijken baat te hebben bij deze lessen. Professionals van De Jutters, een centrum voor jeugd-ggz in Den Haag, verzorgde het project.

 

Het project
Happyles is een online schoolprogramma ter bevordering van mentale veerkracht en voorkoming van depressie bij (V)MBO leerlingen. Het project had als doel het terugdringen van de gezondheidsachterstand op het gebied van psychisch welbevinden bij de leerlingen van het (V)MBO in de Haagse wijk Zuidwest. Deze wijk kenmerkt zich door lage inkomens, hoge werkloosheid en een laag opleidingsniveau. Scholen in dergelijke wijken hebben vaak te maken met verhoogd niveau van psychische problematiek onder leerlingen, vroegtijdige schoolverlaters en een verhoogd schoolverzuim.
Het merendeel van de leerlingen die deelnamen waren 12-14 jaar oud, afkomstig van alle VMBO-niveaus. Van de deelnemers was 80 tot 90 procent van allochtone afkomst.

Toename welbevinden en afname depressieklachten
Met name bij de meisjes bleek, na afloop van de happylessen, een significante toename van het welbevinden en een afname van de depressieklachten. Leerlingen die bij de voormeting al depressieklachten hadden, hadden ook baat bij de happylessen. Bij de jongens zonder depressieklachten werd geen verschil voor of na de happylessen aangetoond en ook was er geen verschil met betrekking tot ziekteverzuim, schoolprestaties en middelengebruik.

Happyles-project in Den Haag
Het project is een online stepped-care aanbod voor jongeren tussen de 13-25 jaar oud ter bevordering psychische gezondheid en ter voorkoming van depressie. Happyles is opgebouwd uit een klassikale discussie-les over geluk, e-learning lessen en een Happylestest. Jongeren met een verhoogd risico op depressieklachten kunnen deelnemen aan een groepscursus in een chatbox. Alle jongeren kregen na de Happylessen en Happylestest een persoonlijk adviesgesprek op school. Zorgleerlingen werden doorverwezen voor passende hulp.


Het Happyles-project loopt door in Den Haag, bij De Jutters. Het Trimbos-instituut hoopt een bredere uitrol te kunnen realiseren van Happyles binnen een gerandomiseerde trial met als doel het vaststellen van de effecten van het programma op korte en langere termijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *