Grip op reuma

Internet neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de zorg. Dat geldt ook als het gaat om meer grip te krijgen op reuma. Door online inzicht te hebben in de eigen gegevens heeft meer dan de helft van de gebruikers van het reumaportaal het gevoel beter betrokken te zijn bij de behandeling. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Twente.

 

Reumaportaal
Onderzoeker Rosalie van der Vaart van de Universiteit Twente ontwikkelde – in samenwerking met Reumacentrum Twente – een website waar patiënten kunnen zien hoe het gaat met hun reuma en waar ze een vragenlijst kunnen invullen over hun kwaliteit van leven.
Patiënten van het Reumacentrum Twente kunnen inloggen op het portaal, waar ze een overzicht vinden van hun diagnose, medicatie, bloedwaarden en ziekteactiviteit. Kwaliteit van leven wordt bijgehouden aan de hand van vragenlijsten. Op het open gedeelte, welke toegankelijk is voor iedereen, is algemene informatie te vinden over reuma, de behandeling en over het reumacentrum.
Inmiddels zijn ook andere ziekenhuizen bezig met het ontwikkelen van soortgelijke reumaportalen. De ontwikkeling van een reumaportaal voor jongeren met reuma in het UMC Utrecht is al in een verder gevorderd stadium.

Betrokkenheid
De ontwikkeling van het Reumaportaal is mede tot stand gekomen door de wensen en behoeften van de patiënt te integreren. Op deze manier is er een product ontstaan die ervoor zorgt dat patiënten zich meer betrokken voelen bij hun eigen behandeling. Omdat sommige behandelgegevens lastig te interpreteren zijn en verwarring kunnen opleveren, is er slechts een deel van het medisch dossier gekoppeld aan het reumaportaal.

Onderzoek
Van der Vaart onderzocht vijf maanden nadat de website de lucht in is gegaan hoe de gebruikers de website ervaren. Hieruit bleek dat 70% van de patiënten met toegang tot internet de site had bezocht en 54% had ingelogd om op die manier het eigen medisch dossier te kunnen bekijken en de vragenlijsten in te vullen. Van de gebruikers gaf 44% aan het gevoel te hebben meer betrokken te zijn bij de behandeling en 37% zegt meer kennis opgedaan te hebben. Het portaal werd vooral bezocht vlak voor het consult bij de reumatoloog.
Het reumaportaal bestaat inmiddels een jaar en zal nog verder ontwikkeld worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *