EMB Hi Sense app; een update

In september 2013 werd Paula Sterkenburg, GZ-psycholoog bij Bartiméus, aangewezen als winnaar van het Fonds NutsOhra met als thema ‘Vergroten van eigen invloed en regie voor en door mensen met ernstig meervoudige beperkingen’. Sterkenburg won hiermee 25.000 euro waarmee ze haar winnende voorstel ‘de EMB Hi Sense app’ verder kan ontwikkelen.

Kennisplein ging in gesprek met Paula Sterkenburg en collega’s om te kijken hoe het met de ontwikkeling van de app gaat.

Ontstaan van het idee
Het winnende voorstel bestond uit een te ontwikkelen app en website welke ertoe moeten bijdragen dat mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) minder stress ervaren omdat ouders en/of begeleiders sensitief en responsief kunnen zijn voor hun signalen. Hierdoor kunnen ze beter aangeven wat hun wensen en verlangens zijn en neemt de mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling toe. Op deze manier krijgen mensen met EMB meer regie over hun eigen leven.

Voordelen
In het interview geeft Sterkenburg aan dat inzicht in de signalen die een kind of cliënt geeft, ertoe bij zal dragen dat het contact met deze persoon versterkt wordt. Wanneer je snel begrijpt waar de behoeftes of problemen liggen bij een persoon, dan kan hier adequaat op ingespeeld worden. Dit geeft voldoening en zorgt voor verdieping van de relatie.
De sensitiviteit en responsiviteit van begeleiders wordt vergroot doordat ze meer inzicht krijgen in de kleine signalen van de cliënt. Ze weten beter waar ze naar kunnen kijken en krijgen handvatten aangereikt om daar op in te spelen.

Efficiënt
Er zijn drie modules beschikbaar van veertig vragen. Dagelijks worden er vier vragen beantwoord, hetgeen ongeveer vijf minuten tijd zal kosten. Soms gaat er wat meer tijd inzitten, bijvoorbeeld wanneer je iets na wilt lezen. Het gebruik van de app biedt begeleiders een efficiënte manier van verdieping in hun werk.

Fase ontwikkeling app
Momenteel wordt de app getest bij een aantal stagiaires van Bartiméus. De volgende testfase gaat plaatsvinden bij begeleiders in de praktijk.

Meer informatie over de app en website is hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *