“eHealth mag veel sterker gaan leven in het onderwijs”

jolande van rosmalen Er valt veel winst te behalen in de zorg met eHealth. Daarom is het goed dat leerlingen in het onderwijs al kennis maken met eHealth-toepassingen. Dat gebeurt nog veel te weinig. Jolande van Rosmalen, docent aan het Stedelijk College, onderdeel van de Scholen Combinatie Zoetermeer, maakt zich er hard voor.

Digitale vaardigheden zijn er
Jolande van Rosmalen werkt aan het vakcollege Zorg en geeft les aan vmbo’ers van de richting Zorg en Welzijn. “Natuurlijk, met de algemene digitale vaardigheden van de leerlingen zit het aardig goed”, zegt ze. “Iedereen heeft zijn eigen iPad in de lessen. Leerlingen krijgen alles digitaal aangereikt en sturen hun opdrachten digitaal in.” Ze zoeken veel online op en communiceren via Twitter. Maar eHealth heeft nog geen plek in het onderwijsprogramma.

Opschaling
“Ik kom zelf uit de zorg. ik hoor veel, ik zie veel in de praktijk. Ik weet wat er gaat spelen in de zorg door alle bezuinigingen en personeelstekorten.” Mensen moeten steeds meer zelf regelen, het komt vaker neer op goede combinaties van mantelzorg, thuiszorg en thuisverpleging. eHealth kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. “eHealth is in opmars, hoewel het nog heel geleidelijk gaat.”

“Scholen zijn zich onvoldoende bewust dat ze er daarom in de lessen ook aandacht aan moeten geven.”

Beroepsbeeld
Jolande van Rosmalen pleit voor aandacht voor eHealth in het onderwijs vanaf de middelbare school. Want daar ontstaat het eerste beroepsbeeld. “En het werk van de zorgverlener van nu is anders dan dat van de zorgverlener van morgen, wanneer allerlei ICT-toepassingen gemeengoed zijn. Die zorgverlener van morgen zal veel meer online contact hebben met cliënten.”

Primair proces
ICT-voorzieningen worden onderdeel van het primaire proces. Dat vraagt om andere competenties van de toekomstige werknemers in de zorg. En van de docenten die hen opleiden.

Onbekend
Laatst nam Jolande van Rosmalen deel aan een studiedag. Een workshop over eHealth trok bedroevend weinig docenten, merkte ze. Onbekend maakt onbemind. “Mensen denken dat je door alle inzet van social media geen normaal contact meer hebt met elkaar. Ik denk dat je des te méér met elkaar in verbinding staat. Cliënten kunnen sneller hulp inroepen, je kunt tussendoor even iets kortsluiten en in de gaten houden.” En ‘Je ziet niemand meer’ is nog zo’n dooddoener.

“Dat zal in de zorg nooit gelden. Zorghandelingen moet je wel zelf doen in de praktijk.”

Zorg van de toekomst
Jolande van Rosmalen neemt het onderwerp eHealth nu wel mee in haar lessen. Hoe gaat de zorg eruit zien, wat staat de toekomstige beroepsbeoefenaren te wachten? Het is nu nog vooral erover vertéllen.

Online communiceren oefenen
Het echt werken met toepassingen van eHealth moet zijn vorm nog krijgen. Ze denkt bijvoorbeeld aan praktijklessen waarin leerlingen op diverse plekken zitten en online met elkaar communiceren en oefenen. Hoe gaat dat als je elkaar niet ziet, hoe zit het met videotelefonie?

Snel beginnen
“Collega’s staan achter me. Als je kijkt hoe digitaal Nederland al is, moeten we snel ermee beginnen. De achterstand in het onderwijs heeft natuurlijk ook te maken met onze beperkte financiële middelen. Maar ik vind het belangrijk, ik wil eHealth inbrengen in school, er is veel winst mee te halen.”

Dit is deel 7 in een reeks interviews waarin we experts uitnodigen hun mening te geven over vernieuwing in de zorg en hulpverlening.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *