Een briefje door de lucht…

Emailo6swjsUHeeft u wel eens iemand ontmoet die nog nooit van email heeft gehoord? Heeft u wel eens met een mond vol tanden gestaan als iemand u vroeg wat email is? Ik, onlangs, met twee verschillende mensen en ik kreeg het er warm van. Hoe kon ik hen dit voor mij geheel vanzelfsprekende communicatiemiddel uitleggen?

Emailadres?
Janneke (gefingeerd) vraagt me of ik haar adressenboek wil bijwerken, want ze heeft veel adreswijzigingen gekregen die er los in zitten. Dat vindt ze slordig en onhandig. Janneke heeft een verstandelijke beperking en kan niet lezen en schrijven. Daarom doet de begeleiding dergelijke klusjes.

Als ik de klus heb geklaard breng ik het naar haar terug. Ze is er blij mee en bedankt me hartelijk. Als ik een week later weer bij haar kom, heeft ze haar adressenboek openliggen. Ze wijst naar het emailadres van haar broer en vraagt wat dat betekent, want zoiets heeft ze nog nooit gezien. Ik antwoord dat het zijn emailadres is. Ze kijkt me verwonderd aan en zegt: ”o ja…”

Mailcontact met zus
Kort daarna heb ik een gesprek met Bente (gefingeerd). Ze wil vakantiedagen opnemen van haar werk bij de dagbesteding. Ze vraagt of ik de data wil overleggen met haar zus omdat ze samen nog wat zouden ondernemen. Automatisch antwoord ik dat ik haar zus een mailtje zal sturen. ”Wat is dat nou weer?”, vraagt ze. Ik leg uit dat ik haar zus een briefje schrijf met mijn computer en dat zij dat briefje dan op háár computer kan lezen en dan weer kan antwoorden. Zo hebben haar zus en ik dat samen afgesproken.
Ze kijkt me wazig aan en zegt dat ze liever heeft dat ik haar zus even opbel. Toch vraag ik haar of ze wil zien hoe ik op de computer een email naar haar zus stuur. Als ik op ’verzenden’ klik, vraagt ze of het briefje nu door de lucht naar haar zus toegaat…

Welkom in de gedigitaliseerde samenleving
Eén van de competenties van ondersteuners van mensen met een verstandelijke beperking is dat zij bruggen kunnen slaan en met mensen over de brug gaan op weg naar een sociaal gewaardeerde plek in de samenleving. Al jaren ben ik overtuigd van het belang hiervan. Bovenstaande gebeurtenissen hebben mijn beeld van wat inclusie is verruimd.
Om het mogelijk te maken dat mensen met een verstandelijke beperking óók includeren in de gedigitaliseerde samenleving is het aan de begeleiding en het overige netwerk om daartoe voorwaarden te scheppen. Dit betekent dat begeleiding mensen, passend bij hun kennis en vaardigheden, introduceert in de online mogelijkheden anno 2013 en hen begeleidt bij het leren gebruiken. Maar ook dat zij zich bewust zijn van hun digitale taalgebruik dat mensen ongemerkt kan excluderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *