Duidelijk voordelen telemonitoring bij hartfalen

Telemonitoring, oftewel het op afstand toezicht houden op de patiënten, blijkt een gunstige uitwerking te hebben op patiënten met chronisch hartfalen. Het gebruik van telemonitoring resulteert onder andere in een patiënt die beter geïnformeerd is en zijn gezondheidstoestand daardoor mede kan bewaken. Dit heeft een gunstige invloed op emoties als stress en depressie. Daarnaast levert het meer ziekte-specifieke kennis op en een lastenverlichting voor verplegend personeel. De implementatie verloopt echter moeizaam, is de conclusie van onderzoeker/promovenda Josiane Boyne, verbonden aan de Universiteit van Maastricht.

 

Het onderzoek

De promovenda heeft onderzocht of de kwaliteit van de zorg en patiëntgerelateerde zaken als kennis, zelfzorg en therapietrouw verbetert door telemonitoring in vergelijking met de normale zorg bij patiënten met hartfalen. Uit onderzoek blijkt dat toezicht op afstand veel voordelen heeft. Lichaamsfuncties kunnen op afstand gecontroleerd worden en telefonisch met de patiënt teruggekoppeld worden zonder dat ze daarvoor direct naar het ziekenhuis hoeven te komen. Ook kan er eerder ingegrepen worden wanneer blijkt dat de patiënt onvoldoende kennis heeft of onvoldoende therapietrouw is. De groep patiënten waarbij gebruik gemaakt werd van telemonitoring liet een gunstig effect zien op het aantal ziekenhuisbezoeken.

Implemenatatie van telemonitoring

In de praktijk blijkt dat de implementatie van telemonitoring niet altijd even soepel verloopt, dat terwijl de resultaten van het onderzoek het gebruik van telemonitoring lijken te rechtvaardigen. Zoals te lezen is in medical facts verloopt de implementatie onder andere moeizaam omdat er bij sommige professionals te hoge verwachtingen liggen zonder dat er rekening gehouden wordt met de praktijkervaring die eerst opgedaan moet worden. Onbekendheid van begeleiding op afstand bij patiënt en professional wordt ook als barrière genoemd. Josiane Boyne geeft aan dat er nog geen duidelijke conclusie te noemen is over kosteneffectiviteit van telemonitoring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *