Disclaimer

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: changinghealthcare ; wij !
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker (bezoeker) van de website; u !
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s die u op www.changinghealthcare.nl bekijkt. Door deze pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Wij zijn blij dat u er bent !
3. De content is door changinghealthcare met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar we aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. We doen ons uiterste best,maar ook wij maken fouten !
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Wij kunnen niet de verantwoordelijkheid voor anderen nemen ! Zij gelukkig ook niet voor ons.
5. Gebruik van de openbaar getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen is toegestaan. Een verwijzing naar ons wordt gewaardeerd. Wij delen graag !
6. Gebruik van de content die aangeschaft wordt via de webshop anders dan door diegene die het product heeft aangeschaft, maakt inbreuk op intellectuele rechten,en is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wij moeten ook ons brood verdienen !
7. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Wij vinden privacy een groot goed !