De kracht van een online dagboek

Online dagboek-BEEind september 2015 werd in België het tweejarig Tetra project rond Online dagboek afgerond. In deze periode is de applicatie getest in 45 organisaties van welzijnswerk, geestelijke gezondheid, jeugdzorg, onderwijs en gezinsopvang. Tijdens het onderzoek werd gewerkt aan verbetering van het online dagboek, op basis van feedback uit de praktijk.

Het online dagboek is kan gepersonaliseerd worden. Begeleiders en hulpverleners in de verschillende zorgsectoren hebben het dagboek ingezet bij cliënten. Tijdens de gebruikersperiode zijn zij door medewerkers van Arteveldehogeschool en KULeuven geïnterviewd over hun ervaringen.

Enkele uitkomsten:

  • Online dagboek geeft vaak inzicht in de intensiteit waarmee leerlingen/jongeren bepaalde ervaringen beleefden,
  • werkte drempelverlagend om thema’s bespreekbaar te maken,
  • Geeft beter zicht op de ontwikkeling en bevorderde transfer tussen begeleiding en de thuis-, school- of werksituatie,
  • het maakte begeleidingsgesprekken doeltreffender,
  • in de sectoren thuiszorg en gezinsbegeleiding leverde het winst op wat betreft verplaatsingstijd en -kost.

Het onderzoek toont ook de leercurves, van leren werken met de applicatie, tot leren werken met registraties in het algemeen en leren werken  met blended registraties.

De bevindingen uit het onderzoek zijn interessant voor de online hulppraktijk. Lees hier het hele artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *