Conclusies uit rapport van KPMG over eHealth

KPMG heeft een diepte interviews gehouden met 39 zorgmanagers en/of ehealth specialisten uit 15 landen over de implementatie van eHealth. Dezee interviews (met koppeling naar wetenschappelijke artikelen) zijn te lezen in het rapport: Accelarating innovation: the power of the crowd.  Dit rapport gaat in op het concept eHealth en noemt succesvolle initiatieven en doet aanbevelingen voor implementatie. De conclusie is dat er zoveel eHealth modellen zullen bestaan als dat er zorgsystemen zijn en elke benadering zal dan ook anders zijn. Maar om de beweging te maken van een  simpele innovatie in de zorg naar een blijvende, duurzame  verandering is meer nodig. 

Uit dit rapport komt naar voren dat eHealth innovators hun innovaties tegen het licht van de volgende items moeten houden:

  • crowd accelerated innovation,
  • collaborative alignment,
  • creative dislocation.

Om een succesvol en efficiënt eHealth systeem te bouwen is daarnaast  een krachtige strategische planning nodig, moet een duidelijke visie worden gecommuniceerd en moet de instelling de professionals meekrijgen. Verder doet het rapport een aanbeveling om  goed te kijken naar de geleerde lessen van andere zorginstellingen, en kijk verder dan de landsgrenzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *