Conclusies conferentie WoHit Kopenhagen : “eHealth als grote belofte

Op de conferentie The World of Health IT, gehouden van 9 tot van 7 tot 9 mei in Kopenhagen stonden twee thema’s centraal:

  • continuïteit in de zorg
  • patiënt-georiënteerde zorgdiensten via eHealth. 

Erwin van Asselt , Pink Roccade, geeft een samenvatting van deze conferentie waar ook Neelie Kroes in de opening haar visie mocht geven. ‘De gehele EU is verantwoordlijk voor het vinden van innovatieve oplossingen om de problemen binnen de gezondheidszorg het hoofd te bieden’. De problemen zijn niet alleen de kosten, maar ook een toenemend tekort aan verplegend personeel en specialisten. De vergrijzing zal zorgen voor een grote vraag naar zorg en voor een verhoging van het aantal chronisch zieken waardoor de vraag naar zorg al snel het aanbod zal overtreffen.

Is eHealth het antwoord voor een betere efficiency? 

Op de conferentie was men daar overwegend positief over, werd er gesproken over standaarden, nodig voor informatie uitwisseling, vrije keuze als het ging overt het gebruik maken van innovatieve technologieën om zorg efficiënter te kunnen consumeren, en over de benodigde verandering in gedrag van patiënten. Eén van de conclusies was  dat eHealth niet als vervanging van de zorgaanbieder gezien kon worden, maar als een aanvulling op de zorg verleend door een zorgaanbieder.

Er zijn vele onderzoeken gedaan naar de effecten van eHealth, maar twijfel bestaat over de metingen omdat er weinig cijfers naar buiten komen. Wat dit onderzoek betreft staat eHealth  nog in de kinderschoenen.

Zijn we op tijd?

Innovatie zal nauwgezet geleid moeten worden:  Niet innovaties die passen in de huidige werkprocessen, maar het roer volledig omgooien en werken aan kostenreductie, andere houding van de zorgvrager en het vergroten van de toegankelijkheid van de zorg door het inzetten van efficiënte innovatieve eHealth-oplossingen.

Ziet u mogelijkheden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *