Centrum Empowerment in Ouderenzorg gaat vergrijzing te lijf met eHealth

De vergrijzing is ook in België een feit. In Kortrijk is een onderzoek gaande naar hoe senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen met behulp van bijvoorbeeld de iPad. Het inzetten van de iPad zal de communicatielijnen van de hulpbehoevende en mantelzorgers en hulpverleners sneller en beter laten verlopen. Kan dit een oplossing zijn om het toekomstige tekort aan thuiszorgmedewerkers op te vangen? 

Een team van de hogescholen Howest, Katho, KHBO en de Kortrijkse universiteit Kulak hebben het Centrum Empowerment in Ouderenzorg, kortweg Cemo, opgezet.

Cemo heeft drie kernactiviteiten binnen de dienstverlening;

  • productie van digitale toepassingen
  • advies over in te zetten digitale toepassingen
  • kennismanagement: het continu bijscholen van Cemo medewerkers over nieuwe kennis uit onderzoek

Daarnaast doen zij ook zelf aan onderzoek. Dit onderzoek behelst o.a. proeftuinen waar en hulpbehoevende, mantelzorger en een hulpverlener samenwerken in een zorgunit.  De proeftuin onderzoekt de communicatie-ondersteunende mogelijkheden van een iPad  voor de doelgroep van thuiswonende zorgbehoevende ouderen met een communicatieve beperking. CEMO leert de verschillende actoren van de zorgunit een aantal handelingen en applicaties aan en onderzoekt het effect van deze interventies op het gebruik van de iPad en de applicaties die op de ipad staan.

Wat opvalt is dat Cemo naast de productie van nieuwe digitale toepassingen, juist ook inzet op reeds bestaande middelen zoals Skype. Leer ouderen Skype te gebruiken in de zorgverlening en er is al snelle directe communicatie mogelijk zonder al te veel investeringen. Een ander voorbeeld is de digitale agenda te delen zodat snel inzichtelijk wordt voor alle betrokkenen welke afspraken de hulpbehoevende met de hulpverlening of de mantelzorgers heeft gemaakt.

Kent u nog meer initiatieven voor onderzoek naar gebruik van digitale toepassingen in de zorg? Laat het ons weten.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *